divendres, 1 d’abril de 2011

Què es VNC?A continuació parlarem de VNC, un vell conegut de la Casa d'Oficis. N'hem parlat per exemple aquí , aquí o aquí.


El VNC (de l'anglès Virtual Network Computing) és un programa informàtic per compartir l'escriptori gràfic entre ordinadors. Segueix l'arquitectura client-servidor, sent el client qui es connecta al servidor i pot veure'n l'escriptori i interactuar-hi. El VNC està basat en el protocol RFB, que serveix per controlar remotament un altre equip. Per fer-ho, es transmeten els esdeveniments del teclat i del ratolí des d'un equip a l'altre, i aquest retorna les actualitzacions de pantalla al primer.

VNC Funciona sota Microsoft Windows (95, 98, Em, NT4, 2000, XP, 2003, Vista).

( Informació treta de wikipedia enllaç aqui )


A continuació una llista dels diferents programes que utilitzen el protocol VNC

  • TightVNC: Compatible amb: (La versió 2.0 es compatible amb Windows vista y Windows 7).
  • UltraVNC: Compatible amb: 95, 98, Me, NT4, 2000, XP, 2003,vista i windows 7.
  • Bozteck VNC: Compatible amb: 2000, XP, 2003,vista i windows 7.
  • VNC Hash: Aplicació online que ens permet cifrar i descifrar els hashes generats pel softwareVNC.
  • Zolved Remote Control: Compatible amb: Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows XP, Windows 2003 Server, Windows Vista, Windows 2008, ServerWindows 7, Windows 2008 Server R2.

“Vinagre s'ha inclós en la instalació com client VNC oficial d'Ubuntu.”

Vinagre és un client VNC per l'entorn d'escriptori GNOME, inclós en les distribucions oficials d'Ubuntu.
Té varies característiques, com la capacitat de connectar-se a múltiples servidors simultàniament o navegar per servidors VNC.


Pels que no vulgueu utilitzar VNC oferim altres alternatives de protocols d'escritori remot:

Protocols d’Escritori remot:

* Independent *Computing *Architecture (*ICA), utilitzat per *MetaFrame.
* Remote *Desktop *Protocol (*RDP), utilitzat per Terminal *Services.
* Adaptive Internet *Protocol (AIP), utilitzat per *Secure Global *Desktop.
* X11, utilitzat per X-*Window.
* Tecnologia_*NX, utilitzat per diversos productes.


Es el mateix VNC que LOGMEIN?

NO!!

La Diferència entre VNC i Logmein es..

Logmein s'usa per connectar pc’s entre si de forma remota atraves d'una xarxa externa mentre que VNC ho fa en una xarxa interna. Exemple: Per connectar-nos al pc de casa des del treball podriem utilitzar Logmein en canvi per connectar dos o més pc’s en el treball utilitzariem VNC.


Oriol González Baldó
Dinamitzador digital.

Cap comentari: