dimarts, 16 de desembre de 2008

Vinagre! I no es per amanides!

Vinagre és un client VNC per l'entorn d'escriptori GNOME.
Té varies característiques, com la capacitat de connectar-se a múltiples servidors simultàniament o navegar per servidors VNC i bookmarking. No obstant, manca d'altres caraterístiques que tenen altres clients VNC, com el control del quadre de compresió, la profunditat de color i la velocitat del quadre.
Desde Ubuntu 8.04, Vinagre s'ha inclós en la instalació com client VNC oficial d'Ubuntu.

Per conectar-nos a un altre Ubuntu amb el Vinagre només hem de fer dues coses.

  • Primer haurem de configurar l'escriptori remot. Per fer-ho haurem d'anar a “Sistema-- Preferencias--Escritorio remoto”. En la finestra que se'ns obre hem de fer clic a la primera opció del menú “compartición”. Si volem que quan es conectin puguin controlar l'escriptori marquem també la segona opció.

  • Un cop configurat l'accés remot hem d'obrir un terminal (“Aplicaciones--Accesorios-- Terminal”) i escriure vinagre i prèmer la tecla Intro. Sens obrirà una aplicació que es la que emprarem per connectar-nos remotament.

Si us fixeu a la part esquerra es troben els “equipos cercanos” que bàsicament són els equips als que ens podem connectar. Fem clic al que vulguem per conectar-nos i veure el seu escriptori.

Ara ja estem dins d'un altre PC!!


Fran Arjona

arjonatf@santfeliu.cat
Técnic en Sistemes Microinformàtics

Cap comentari: