dimarts, 9 de març de 2010

INSTALACIÓ I CONFIGURACIÓ DEL SERVIDOR VNC

TightVNC és un codi obert aplicació de remota de programari de l'escriptori que utilitza el protocol VNC i s'estén per a controlar la pantalla d'altra computadora remotament. Per exemple, amb aquest programa post accedir al teu ordinador domestic, o al ordinador del treball, desde qualsevol lloc en el que et trobis, sempre d'aquest últim conectant a Internet
http://www.tight.vnc/


RealVNC és un servidor i l'aplicació client per al servidor Virtual Network Computing (VNC) protocol de control de la pantalla d'altra computadora remotament, produïx el programari RealVNC. RealVNC s'executa en Windows, Mac US i Unix molts sistemes operatius.

http://www.realvnc.com/UltraVNC és un programari lliure que permet visualitzar la pantalla d'altra computadora (via Internet o altra xarxa) en la pantalla de l'usuari. El programa permet l'ús del ratolí i del teclat per a controlar altre computador remotament. Això vol dir que es pot treballar en un computador remot com si s'estigués assegut enfront del des de qualsevol ubicació. Funciona sota Microsoft Windows (95, 98, Em, NT4, 2000, XP, 2003, Vista). És incrustat en el visor de java, permetent la connexió (i transferència d'arxius) des d'un simple navegador web a qualsevol sistema operatiu que suporti Java (Linux, Mac Us)


Isabel García
Tècnica Micròinformatica

Cap comentari: