diumenge, 26 de juliol de 2009

Cibernarium: classes photoshop 1 i 2


Photoshop (1): Inicia’t en el retoc digital d’imatges

Com ja us vam dir en un post anterior... les dinamitzadores aquesta setmana hem anat al cibernarium a fer classes de Photoshop els dies 20-21-22.

Què és photoshop? és un programa de retoc fotogràfic i és el més utilitzat per al retoc fotogràfic a l'àmbit professional, funciona per capes.


Entorn de photoshop

Es completament adaptable a las personalitzacions que cada usuari vulgui realitzar, es a dir podem configurar la situació i acoblaments de paletes de treball segons vulguem.

Tot això es controla des de el menú desplegable ventana. Allà trobarem totes les eines i panells que es poden utilitzar i el veurem en la interfase .

 • Paletes: Son finestres flotants que contenen opcions agrupades,per exemple, existeix paleta de eines seleccionada, de colors i de les capes que componen la imatge. Totes son adaptables de grandària, posició i tenen un boto d'opcions en la part superior dreta,
 • Barra d'eines: Situat com finestra flotant. Conté les eines habituals necessàries per seleccionar,editar i manipular imatges


Eines de selecció
 • Marc: Per realitzar seleccions rectangulars,el·líptiques, de una fila i de una columna.

 • Moure: Mou objectes seleccionats,capes o guies

 • Llaç: Similar al marc,però permet realitzar seleccions a ma alçada,poligonals i magnètiques

 • Vareta màgica: Selecciona àrees de un color similar amb un simple clic

 • Retallar: Permet retallar un àrea de la imatge,eliminant la zona sobrant

 • Aerògraf: Pinta traços de bordes suaus, contra mes temps se esta sobre si mateix , major es la tinta aplicada.

 • Pinzell: Emula el traç de un pinzell, de bordes suaus,pot adoptar diferents formes,inclou personalitzades.

 • Llapis: Pinta traços de bordes marcats

 • Tap de clonar: Permet clonar una part de la imatge, Es una eina pensada per fer retocs, en els que apareixen o desapareixem parts d'imatge.
 • Tap de motiu: Variant de la eina de motiu,que permet clonar amb un motiu predeterminat

 • Pinzell corrector i pegat: Son evolucions del tapo, el seu major avantatge que en lloc de clonar, fon la nova textura amb l'anterior,evitant la diferenciació de llums.

 • Pinzell d'història: Permet retocar amb el pinzell parts de la imatge segons la capa historia seleccionada, per exemple , si es pinta un cercle vermell i posteriorment es crea una creu verda, per retocar parts del cercle vermell, deurà seleccionar la capa historia corresponent a la seva creació i utilitzar el pinzell historia.

 • Pinzell històric: Permet pintar amb distints estils de pintura

 • Esborrany: Fa les funcions de goma d'esborrar.

 • Esborrany de fons: Converteix en transparent les zones sobre les que passa
 • Esborrany màgic: Similar al anterior, però amb un sol cloc. Afecta als colors similars i consolidants al clicat.

 • Degradat: Crea fusions entre diferents colors

 • Pot de pintura: Emplena àrees solides amb el color frontal.

 • Desenfocar: Desenfoca les vores de la zona sobre la que se aplica.

 • Enfocar: Enfoca els vores suaus de la zona sobre la que s'aplica.

 • Dit: Mescla de colors de la zona sobre la que s'aplica. Emula la acció de utilitzar el dit per mesclar colors

 • Sobre exposar: Asclara la zona sobre la que s'aplica

 • Sobreposar: Obscureix la zona sobre la que s'aplica

 • Esponja: Canvia la saturació de la zona sobre la que se aplica.

 • Selecció de traçats: Eina de selecció per als objectes Bézier. permet modificar dictes figures.

 • Text: Introdueix text en la imatge

 • Ploma: Permet dibuixar traçats sobre la imatge. Es sol utilitzar per crear seleccions complexes o formes vectorials.

 • Formes personalitzades: Permet crear objectes vectorials a partir d'una biblioteca de formes ja creada amb anterioritat.

 • Anotacions: Permet adjuntar notes escrites o de veu a la imatge. Es una eina molt útil per coordinar el treball en grup.

 • Conta gotes: Permet prendre mostres de color de una zona determinada de la imatge

 • Mesurament: Permet moure la imatge dintre de la finestra. Cap dir que no mou objectes, sinó l'àrea visible .

 • Zoom: Permet augmentar o reduir l'àrea visible de la imatge.

Photoshop (2): Conceptes i eines avançades

Introducció

A la segona classe vam profunditzar sobretot a les eines del programa. Vam veure diferents formes d'utilitzar les eines. I ens va a ensenyar com utilitzava els professionals el programa i com quedava d'una forma i altra.

Classe teòrica sobre :

 • Selecció:Traçat i ploma

 • Utilitzar ajustaments: Ajustaments per equilibrar i canviar el color d'una foto o una part d'ella.

 • Utilitzar els modes de fusió.

 • Comprendre el concepte de màscares i utilitzar-les adequadament.

 • Comprendre el concepte de filtres i efectes.


Dinamitzadores Digitals Multimedia

Ana Belén Ruiz Fernández anabelen.ruiz91@gmail.com
Lidia Gómez Romero Lidia1492@gmail.com

Cap comentari: