dijous, 26 de novembre de 2009

Ponencia Olga Cuevas


El passat Dimecres 25 de Novembre va venir l'Olga Cuevas a donar una ponència al mòdul de Dinamització Digital Multimèdia. L'Olga ens va parlar sobre el disseny web amb programari lliure i sobre la modalitat de teletreballar des de casa.

Programari lliure

 • Es pot fer servir, distribuir, copiar i modificar.

El disseny web es divideix en 3 parts

 • Planificació: Objectiu perquè volem la web,aquí va dirigida, interfície,estil,continguts (poden ser imatges, texts,vídeo i àudio) Estructuració,Navegabilitat, Usabilitat.

 • Integració i Programació: HTML, PHP, CSS (Separa codi i disseny), BBP:Busca el contingut a la base de dades i envia el missatge a la plantilla, CMS:Gestor de continguts(joomld, drupal, wordpress...)
Proves i ajustaments

 • Publicació

 • Ajustaments

 • Accessibilitat

 • Usuabilitat

 • Màrqueting

Consells per a realitzar una pàgina web


 • La qualitat no depèn de l'eina utilitzada

 • Tenim 4 segons per enganxar a l'usuari en la nostra pagina.

 • La cantonada superior esquerra es la mes vista.

 • Pensar en el que ignoren per sistema els usuaris

 • Pensar si es millor un text que un gràfic o al inreves.

 • Fes servir correctament els elements H1,H2 etc..

 • Formateja el text de forma vistosa

 • Utilitzar els gràfics clars

 • No t'oblidis dels espais en blanc.

TELETREBALL


Què es teletreballar?

Es un nou sistema d'organització del treball en què la persona treballadora desenvolupa una part important de la seva feina fora de l'empresa i per mitjans telemàtics. Per teletreballar només cal disposar d'un ordinador personal, un mòdem i una connexió a Internet. A partir d'aquí les necessitats específiques de cada professional varien en funció de la seva activitat


Aspectes de la persona teletreballadora

 • Horari laboral flexible, adaptable a les necessitats personals entre la vida laboral i la professional.
 • Autonomia i control sobre el propi treball i entorn social.
 • Reducció dels desplaçaments, s'estalvia temps i diners i es redueix la fatiga.
 • Globalització de les noves tecnologies i les polítiques europees fomenten aquesta modalitat de treball.
 • Hi ha "empreses virtuals" que integren grups de persones teletreballadores autònomes associades per oferir serveis de forma cooperativa.
 • Gran autodisciplina i motivació cap al treball.
 • Organització del temps
 • Bon coneixement d'informàtica, ja que els problemes tècnics que apareixen els heu de solucionar vosaltres.
 • Actitud receptiva a les noves tecnologies.
 • Capacitat de suportar l'aïllament i de separar la vida laboral de la familiar.
 • Si sou autònoms haureu d'assumir les despeses de la Seguretat Social i de la llicència fis


Capacitats per ser teletreballadors


 • Capacitats personals: Responsabilitat, Organització, Educació per parlar amb el client, Constància, Autocontrol, Iniciativa , Autoestima elevada.

 • Capacitat de refelexio i autocrítica: Emprenedors, Planificació de tasques detallada, realista, Autogestió del temps, Coneixements de l'empresa, tècniques de comunicació, Domini de la comunicació escrita i telefònica.

 • Capacitats tecnològiques: Ser autònoms i si n'hi ha algún problema intentar solucionar-lo.
Avantatges de ser teletreballadors
 • Per l'individu: Al estar a casa pots tenir mes comuditat, Evites els desplaçaments, Organització del temps.

 • Per l'empresa: Inverteixen mes diners en materials.

 • Per la societat: Al no haver desplaçaments no n'hi ha tanta contaminació i el trafic disminueix
Desavantatges de ser teletreballador
 • Per l'individu: Poden haver distraccions , ja que estàs a casa i pots despistar-te fàcilment

 • Per la Empresa: Control difícil pels seus treballadors ja que no veuen el que fan a casa seva.

 • Per la societat: No hi ha desavantatges.

Lidia Gómez Romero
Dinamitzadors Digitals Multimèdia

Cap comentari: