dimecres, 17 de desembre de 2008

Una proposta formativa amb futur: monitor de lleure

Un bon complement a la formació que esteu rebent a la casa d’oficis és la preparació en serveis socioculturals i a la comunitat, cada cop més valorats i necessaris. Com heu comprovat en les vostres pràctiques, el contacte amb els altres és vital a la tasca d’un dinamitzador digital.

També sabem que les noves tecnologies són una bona eina d’oci (quantes hores heu passat davant del youtube o el facebook aquest any??) Imagineu que la vostra tasca fos educar, en hores de lleure, altres persones en l’ús de les noves tecnologies. Imagineu que us dediqueu a l’educació en el lleure.


L’educació en el lleure, com a part de l'educació no formal, és tota aquella intervenció educativa en situació de temps lliure i fora de l'ensenyament reglat i de l'àmbit familiar. La dinamització digital és un bon exemple.

En què consisteix la feina?

Els educadors i les educadores en el lleure treballen durant el temps lliure d'infants i de joves organitzant-los activitats, conduint i animant grups, tenint cura dels infants o contribuint a planificar activitats.

La funció educativa es basa a transmetre valors com ara la participació, la companyonia, el sentit democràtic i la solidaritat. Així contribueixen a l'educació integral dels infants i els joves.

El treball de monitor/a en el lleure varia segons el lloc on es realitzi:
  • En l'àmbit escolar: les feines més habituals són de monitor/a de menjador, de monitor/a de pati, de suport d'activitats extraescolars ...
  • En l'àmbit de l'educació en el lleure: les feines més habituals són de monitor/a o director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenil (colònies, casals, campaments ...), de monitor/a ludotecari/ària, de tallerista o de monitor/a especialitzat/ada, i les àrees temàtiques (centres d'interès) poden tenir relació amb el medi ambient, els idiomes, els esports, l'art, l'arqueologia, les NOVES TECNOLOGIES...
  • En l'àmbit d'oci en general: hi ha feines de monitor/a de fires i de parcs, d'animador/a turístic/a, d'educador/a especialitzat/ada, equipaments culturals i de noves tecnologies...
Quins estudis o habilitats demanen?

Per dedicar-s’hi, gairebé sempre és indispensable el títol de monitor d'activitats de lleure infantil i juvenil. També pot anar bé de tenir el títol de socorrista, el de manipulador d'aliments, haver cursat (o cursar) estudis universitaris de la branca educativa o social, o haver fet algun cicle formatiu de la família de serveis socioculturals i a la comunitat (!!!). En el cas de les activitats temàtiques, t'hi ajudarà la formació especialitzada de música, idiomes, medi, teatre, NOVES TECNOLOGIES, etc.

Per a què serveix el diploma de monitor/a o de director/a d’activitats d’educació en el lleure?

El diploma de monitor/a o de director/a és útil per a dedicar-te professionalment a les activitats de lleure educatiu que organitzen les diverses administracions, empreses i entitats de serveis.
Qui expedeix i dóna validesa a aquests diplomes?

La Secretaria de Joventut de la Generalitat regula la formació necessària per obtenir aquests diplomes, reconeix les escoles que poden fer aquesta formació i expedeix el carnet corresponent un cop l’escola reconeguda certifica que l’alumne/a ha superat el curs.

Com puc obtenir aquests diplomes?

Has d’adreçar-te a una escola reconeguda, inscriure-t’hi i superar el curs. Un cop fet això, la pròpia escola s’encarregarà de tramitar-te el diploma davant la Secretaria de Joventut de la Generalitat.

Entitats que ofereixen feina de monitor/a


Ja hem parlat alguna vegada que la formació continuada és la millor forma de garantir un futur professional satisfactori. Complementeu bé les vostres aptituds i gustos laborals. Gairebé el 90 % de les persones que obtenen el títol de monitor aconsegueixen feina en el món associatiu, empreses de serveis i administracions públiques.

Per què no ho proveu?

Font: Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya

Cap comentari: