dimarts, 16 de desembre de 2008

Mòdul de Dinamització digital: temari abordat (i 5)

Per acabar, durant aquest any, hem treballat aspectes intangibles, que no s’estudien, sinó que s’adquireixen amb la pràctica. Amb aquesta meta, vam proposar la realització d’un treball de recerca (que no va tenir molt d’èxit) i ens hem apropat a les qualitats laborals i extralaborals de tots vosaltres.

BLOC: ORGANITZACIÓ I REALITZACIÓ DEL TREBALL DE RECERCA


OBJECTIUS:
 • Aprofundir en el coneixement d’algun tema del programa, estimulant la curiositat.
 • Organitzar un treball a mig - llarg termini
 • Aprendre a presentar treballs formals, informar-se i documentar-se.
CONTINGUTS:
 • El treball de recerca: elements que el configuren i passos a seguir per elaborar-ne un

BLOC: CONTINGUTS TRANSVERSALS

OBJECTIUS:
 • Potenciar les capacitats extralaborals, de relació, dels alumnes-treballadors.
 • Potenciar aptituds professionals en els alumnes-treballadors
CONTINGUTS:
 • Gestió del temps: puntualitat, calendari i horaris.
 • La capacitat d'iniciativa i de treball en equip.
 • La creativitat i la iniciativa individual
 • Treball comunitari. Coneixement de l’entorn: la nostra societat i les seves necessitats específiques.
 • Autonomia en el treball: resoldre situacions i pressa de decisions. Autoorganització.
 • Prevenció de riscos laborals i salut laboral
 • Educació ambiental

Cap comentari: