dimecres, 10 de desembre de 2008

Mòdul de Dinamització digital: temari abordat (1)

Quin moment millor que aquest per fer un repàs de tot el que hem vist a la Casa d’Oficis. En un any dóna temps per a moltes coses, però serieu capaços de recopilar tot el temari d’una manera ordenada i exhaustiva?

No us preocupeu. Ja ho fem nosaltres.

Aquestes entrades us serviran per repassar, però també per tenir en un sol lloc tot el temari abordat per tal d’usar-lo en currículums, cartes, entrevistes laborals... No les perdeu de vista.

Comencem…

Com funciona Internet? Quan va néixer? Quins programes funcionen millor? Internet i les noves tecnologies conformen l’hàbitat natural del/ de la dinamitzador/a digital. Igual que necessitem un mapa per moure’ns per allà on no en sabem, hem de conèixer la Xarxa de pam a pam. Una excursió per Internet i la informàtica a mode de plànol no venen malament.


BLOC: CONEIXEMENT DEL MITJÀ

OBJECTIUS:

 • Assolir el domini i el nivell tècnic suficient en l'ús dels ordinadors personals i de la xarxa Internet per desenvolupar la tasca de dinamitzador/a digital.
 • Adquirir els conceptes i principis bàsics al voltant de qüestions com la Societat de la Informació, les ciutats en xarxa i les ciutats digitals, l’economia del coneixement i la innovació.

CONTINGUTS:

 • Informàtica: coneixement del maquinari, muntatge i configuració d’equips. Solució dels problemes més habituals.
 • Internet: història, estructura, funcionament, recursos, organització...
 • Introducció a les TIC: el fenomen d’Internet i les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Navegació avançada. Recursos i eines: navegadors, entorn Google, blocs i eines 2.0. Xarxes Socials
 • Blocs
 • La dinamització en noves tecnologies per a la inclusió digital. L'alfabetització tecnològica. La fractura digital.
 • Economia i societat del coneixement.
 • La innovació al teixit empresarial. Tecnologies de la informació i la comunicació, innovació i competitivitat. Resultats del canvi tecnològic digital a les empreses. La modernització comercial.
 • La difusió del programari lliure i en català. Utilització en els àmbits empresarial, educatiu, administratiu, etc.
 • Seguretat informàtica i Internet segura.
 • Ciberespai. Propietat intel•lectual. Patents de programari. Llibertats individuals i els drets i deures civils virtuals.
 • La formació i l’ensenyament en línia i Internet com espai educatiu: els entorns virtuals d’aprenentatge i l’e-learning.
 • Els serveis digitals i en línia de Sant Feliu de Llobregat: webs, portals, tràmits, IdCat...
 • Visita: La TDT a Catalunya

BLOC: INFORMÀTICA. APLICACIONS INFORMÀTIQUES

OBJECTIUS:

 • Conèixer les principals eines informàtiques pel desenvolupament de la tasca de dinamitzador/a digital.
 • Assolir els coneixements necessaris per a la correcta impartició de cursos d'informàtica bàsica i especialitzats.

CONTINGUTS:

 • Sistemes operatius: Windows i Linux (Ubuntu)
 • Ofimàtica: Office i Openoffice
 • Disseny gràfic: Photoshop, Gimp i eines en línia
 • Disseny web: HTML, Dreamweaver i eines en línia.
 • Edició audiovisual: Windows Movie Maker, Camtasia, Audacity, VirtualDub, eines en línia
 • Podcasting.
 • Web 2.0
 • Microprogrames i aplicacions: recursos d’emergència.

Cap comentari: