dilluns, 10 de novembre de 2008

Telecentres...

Existeixen moltes definicions de Telecentre, però tots els dinamitzadors i dinamitzadores digitals coïncidim en les característiques bàsiques: divulgar, formar i donar accés a les tecnologies de la informació i de la comunicació oferint als usuaris recursos materials i personal de suport qualificat.

Però hi ha una serie de factors que fan que tots els Telecentres siguin diferents: situació geogràfica, ubicació, de qui depèn, col.lectius prioritaris...