dijous, 6 de novembre de 2008

L’objectiu professional: l’informe CLOE

La Casa d’Oficis es troba ja a la seva última fase i és temps de començar a pensar en el futur dels alumnes que en formen part. Per això, des de fa unes setmanes, hem començat a introduir aspectes relacionats amb la inserció professional.

Una de les primeres qüestions que s’han d’abordar a l’hora d’iniciar un procés de recerca de feina, és tenir clar quin és l’objectiu professional que perseguim, per tal de dirigir els esforços cap a una professió o sector determinat.

A la web del Servei d’Ocupació de Catalunya, hi trobem una eina de gran utilitat per tal de definir l’objectiu professional: l’aplicació CLOE, recurs que consta de diversos apartats per esbrinar els valors, els interessos, les aptituds, la personalitat i les competències de cadascú per determinar el més acuradament possible quines són les nostres preferències professionals.

Així, després de visionar una sèrie de vídeos i de respondre a tot un seguit de preguntes, el resultat final que s’obté és un informe que pot servir com a guia per a la definició del propi objectiu professional.

Els alumnes de la Casa d’Oficis van passar aquest test i han obtingut cadascun d’ells un informe que reflexa el seu perfil professional. A més, van exposar les dades obtingudes davant de la càmera per tal de millorar les seves habilitats comunicatives. Si voleu comprovar-ne els resultats els podeu veure fent clic aquí.