dilluns, 27 d’octubre de 2008

Pràctiques becades a l'estranger (França, Itàlia o Regne Unit) ?!?

Heu sentit a parlar del programa Leonardo da Vinci de la Unió Europea?

Alguns del seus objectius són:


  • Apoyar a los participantes en actividades de formación y de formación continua en la adquisición y uso de conocimientos, competencias, y cualificaciones con miras al desarrollo personal.
  • Aumentar el atractivo de la Formación Profesional y de la movilidad para las empresas y los particulares y facilitar la movilidad de trabajadores en formación.

Des del SOC, Servei d'Ocupació de Catalunya, es vol oferir la participació en aquest projecte a diverses Cases d'Oficis de Catalunya relacionades amb les noves tecnologies.
De moment únicament és una possibilitat per a la nostra... però vosaltres què en diueu?

Us motivaria?

Es tractaria de gaudir d'una beca per a la realització d'una estada de 12 setmanes a França, Itàlia o Regne Unit.

Aquest projecte contempla que les persones participants facin pràctiques professionals a empreses relacionades amb les TIC als esmentats països.


L'activitat es faria des de la primera quinzena del febrer fins a la primera del maig de 2009.

La primera setmana de l'estada es dedicaria a l'aterratge als llocs receptors amb un treball intensiu de la llengua, visió cultural, etc. que es combinaria amb sortides pedagògiques i de coneixement del medi.

A partir de la segona setmana i posteriors es donaria inici a les pràctiques dels becaris i becàries a les empreses. El seu horari de treball serà d'unes 7 hores diàries. De dilluns a dijous serà efectiu de treball a les empreses mentre que els divendres serà per activitats com reunions de coordinació i seguiment, posada en comú de les experiències d'aprenentatge, reforç de llengua, visites a empreses o activitats culturals, etc.

Es buscaran aquelles empreses que millor encaixin amb els perfils dels alumnes.


La beca del projecte “LEONARDO 2008” cobreix les despeses bàsiques: viatge d'anada i tornada, allotjament i manutenció bàsica.

Els participants disposaran al finalitzar el projecte d’un certificat de l’estada formativa, l’Europass de qualificacions i competències, que recollirà les hores i tasques que han en les empreses. Així mateix també es sol·licitarà a les empreses de pràctiques que facin una carta/informe de recomanació personalitzada.


Així doncs, us atrevirieu a completar la vostra formació a l'estranger?

Per això us vam fer entrades com aquestes al blog:

* Anglès a l'informàtica, una eina bàsica

* RECURS - Grup microinformàtica: Anglès, anglès i després... anglès

Demà, dimarts 28, a les 13.00 hores us convoquem a la Sala d'actes de la Torre dels Rosers per explicar-vos més detingudament el projecte així com per efectuar algunes proves d'avaluació individual.

.