dilluns, 27 d’octubre de 2008

Què és CLOE?

CLOE és un nou aplicatiu per definir el vostre perfil professional que posa a la vostra disposició el SOC per ajudar-vos en la recerca de feina.

El passat divendres 24 els nois i noies de la Casa d'Oficis van estar utilitzant aquesta nova eina amb la Gemma, la seva docent de compensatòria.

Voleu saber-ne més coses?

CLOE és una aplicació desenvolupada pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) que ajuda a definir el propi objectiu professional i dóna suport a un dels obstacles principals amb què es troben les persones en el seu procés de recerca de feina: dirigir els esforços d'aquesta recerca cap a una professió o sector determinats.

Vegeu tota la informació.
.
CLOE consta de diversos apartats sobre els valors, els interessos, les aptituds, la personalitat i les competències de la persona usuària, factors que intervenen en la configuració de l'objectiu professional.

Els apartats estan dinamitzats per 2 tipus de vídeos que actuen com a fil conductor.

En primer lloc, durant tot el procés es desenvolupa una història que transcorre a mida que es va avançant en l'aplicació. El diàleg entre les actrius explica de manera entenedora el contingut que es tractarà.

En segon lloc, a l'inici de cada apartat, es mostren diferents talls amb entrevistes realitzades a professionals que actuen com a representants, cadascun d'ells, d'un sector professional diferent. Aquests professionals ajuden a entendre conceptes com aptitud, competències, actitud, etcètera, vinculats a les seves professions.

El resultat final de l'eina és un INFORME que es genera basant-se en les respostes introduïdes i que pot servir com a guia per a la definició del propi objectiu professional.

Aquest informe pren el seu valor màxim quan la persona pot contrastar els resultats amb l'assessorament d'un/a tècnic/a de les Oficines de Treball del SOC o un/a professional en el camp de la l'orientació i inserció laboral, que pot ajudar a concretar l'orientació de la recerca de feina i ubicar el contingut de l'informe en l'entorn del mercat de treball actual.

Podeu accedir a CLOE clicant aquí:

Manual d'ús