dimarts, 21 d’octubre de 2008

Ajudant en la gimcana

Els dinamitzadors digitals i els microinformàtics de la Casa d'Oficis vam ajudar a organitzar la Gimcana Wifi “busca la wifi a la ciutat” el dia 10 d'octubre del 2008 i per això ens vam repartir en cada un dels cinc punts wifi que hi ha a Sant Feliu del Llobregat per ajudar en qualsevol dels problemes que poguessin sorgir a l'hora de connectar-se a Internet. Hi hava un dinamitzador i un microinformàtic en cada un dels punt wifi.

En aquest vídeo, podem veure a la Ruth, del grup de microinformàtica, que està ajudant el Sergio, un dels participants, que estava a la plaça de les Roses, en el barri de Can Calders, un dels cinc punts wifi repartits per la ciutat.