divendres, 9 d’abril de 2010

Sabieu que...

Teletreballar suposa un estalvi de 1200 €!?!??!

Gracies al teletreball les despeses es redueixen, fonamentalment en la infraestructura personal i a més en un percentatge elevat dels casos “la productivitat del treballador s'incrementa”!!!

En quant als beneficis que obté el teletreballador l'estalvi econòmic és mes gran ja que s'estalvia en temps, una mitjana de 216 h a l'any en desplaçaments al lloc de treball. Això és molt!!!

També suposa un estalvi ecològic ja que no s'utilitza el transport.

A més, el teletreball és una mesura de flexibilitat empresarial que facilita la tant preuada conciliació de la vida labora i familiar. Millora la competitivitat de les empreses i afavoreix la creació i la estabilitat dels llocs de treball.

Aix... quina felicitat poder teletreballar amb el pijama posat!!

Noticia extreta:Knábora
Data: 5 Abril 2010


Lidia Gómez Romero
Dinamitzadors Digitals Multimèdia

Cap comentari: