dimarts, 6 d’abril de 2010

FREEDOM DAY

FREEDOM DAY

El Dia de la Llibertat del Document (Document Freedom Day), se centra en el format Open Document (ODF), ja que és l'únic estàndard obert que s'ajusta a tots els usos comuns de formats de documents d'ofimàtica, per exemple, edició amb format e impressió de documents de text, fulls de càlcul i presentacions. A més és un estàndar de la ISO (International Standardization Organization).

ALTRES FORMATS

Text pla és el nom genèric amb què es denomina al text sense format. Si vostè no necessita format per el seu text , gravar i distribuir-lo els seus documents com text pla és ideal.

Rich Text (RTF) és un format desenvolupat i publicat per Microsoft. Aquest format segueix sent modificat per Microsoft i per tant es la categoria d'estàndard obert, pel que fa a procés de participació.

Portable Document Format (PDF) és un tipus de fitxer de format fix, creat per Adobe i del qual hi ha diverses versions. D'altra banda, algunes d'aquestes versions no s'utilitzen i altres són a sota condicions adequades (conegudes com RAND) però de totes maneres no són acceptables per a un estàndard obert. A més PDF no cobreix fulls de càlcul i presentacions

MS-OOXML és el format més proper a ODF en funcionalitat, però no pot avaluar-se com a estàndard obert, en diversos punts, incloent-hi un estatus legal incert així com contenir i referenciar tecnologies propietàries.

SyncML és un format per a la sincronització d'informació entre diversos dispositius.
Pot calificar com estàndard obert, però no està orientat a documents.

FORMATS DE MULTIMEDIS

Vorbis és un format d'àudio de qualitat comparable amb el popular mp3, però que se sap que no està afecte a patents de programari.

Theora és un format de vídeo que també està lliure de patents. En l'actualitat hi ha a la discussió si el pròxim estàndard HTML deberà ha de contenir un format lliure de multimèdia per defecte, per a la qual hi ha una Petició a la W3C que sigui Theora
aquest format.

A continuació us deixu la pàgina principal per a que busqueu informació

Http://www.documentfreedom.org/DocumentStandards

Tècnica Microinfòrmatica: Isabel Garcia

Cap comentari: