dimecres, 3 de febrer de 2010

Mapa Conceptual

Un Mapa conceptual és una estratègia d'aprenentatge que està englobada dintre de la teòria constructivista de l'aprenentatge significatiu. Es a dir, un mapa conceptual no deixa de ser una manera de relacionar conceptes de manera ordenada.

Es caracteritza per la seva simplificació, jerarquització i impacte visual a l'hora de realitzar un estudi o revisar un informe.

Quines són les característiques per a realitzar un bon mapa conceptual?

- Jerarquització: Es refereix a l'ordenació dels conceptes més generals.

- Impacte visual: Un mapa conceptual ha de ser net, clar i espaiós. Es recomana usar ovals ja que són més agradables a la vista que els triangles i els quadrats.

- Simplificació: Es refereix a la selecció dels conceptes més importants, fent una diferenciació del contingut i localitzant la informació central de la qual no ho és per a una millor comprensió i elaboració d'un contingut.


Com construir un mapa conceptual

  1. Identificar els conceptes que es vol ordenar en el mapa.
  2. Col·locar el concepte principal o més general en la part superior del mapa per a anar unint-lo amb els altres conceptes segons el seu nivell de generalització i especificitat.
  3. Connectar els conceptes amb una paraula enllaç, la quin deu anar amb minúscules enmig de dues línies que indiquin l'adreça de la proposició.
  4. Es poden incloure exemples en la part inferior del mapa, sota els conceptes corresponents.
  5. Una vegada observats tots els conceptes de manera lineal poden observar-se relacions summament creuades.
Una nova eina per al disseny de mapes conceptuals virtuals

Cmap Tools és un nou programa que et permet realitzar mapes conceptuals (i esquemes relacionals) d'una forma fàcil i senzilla sense haver de necessitar les eines de dibuix del Word ni del Power Point.

El programa consisteix en una senzilla aplicació que et permet crear, en una pantalla incial el teu gràfic:

Les seves eines:


Si voleu descarregar-se el programa:

Pàgines de informació:

Útil per alumnes de Batxillerat.)

Pàgina dedicada a jaime I que en el 2008 van celebrar el seu 800 anys del seu naixement.

Lorena Rosi
Dinamitzadora Digital Multimèdia

Cap comentari: