dimarts, 9 de febrer de 2010

Història de la informàtica (primera part)

La història de l'informàtica fins els nostres temps ha sigut molt breu, però intensa. En aquest post es resumirà la història de l'informàtica, desde l'ordinador Z3 fins al nou ipat, passant per l'any que es va fundar Microsoft i Apple...

Aquest post constará de 3 parts, ja que és molt extens.

Comencem pel principi, dividint la història de l'informàtica en generacions.

L'informàtica ha tingut 5 generacions ben diferents entre elles, que són:


- Primera generació (1939 – 1957)

- Segona generació (1958 – 1964)

- Tercera generació (1965 – 1971)

- Quarta generació (1972 – 1981)

- Generació del PC (1982 - ????)Primera generació (1939 – 1957)

Època en que la tecnología electrònica era a base de bulbs o tubs de buit, i la comunicació era en termes de nivell més baix que poden existir, que es coneix com llenguatge de màquina.


El 1939 va començar la Primera Generació d'Ordinadors.


L'any 1941 Konrad Zuse construeix el Z3, la primera calculadora Electromecànica de propòsit general.
Z3


El 1944 es va construir a la Universitat de Harvard, la Mark I, dissenyada per un equip encapçalat per Howard H. Aiken.Mark I


1945. El primer cas de malfuncionament a la computadora causat per la intrusió d'una arna al sistema va ser documentat per els disenyadors del Mark II. Erróneament es creu que d'allà prové l'us del terme "bug", que significa insecte o arna en Anglès. Però aquest terme ja s'utilitzava molt abans per referir-se a malfuncionaments d'aparells mecànics, elèctrics y electrònics.


El 1946 es va construir a la Universitat de Pennsylvania el ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator), que va ser la primera computadora electrònica de propòsit general. Aquesta màquina ocupava tot un soterrani de la Universitat.


ENIAC


L'any 1949 va ser desenvolupat la primera memòria, per Jay Forrester.


En 1952 Shannon desenvolupa el primer ratolí elèctric capaç de sortir d'un laberint, considerada la primera xarxa neural.


L'any 1953 IBM va fabricar la seva primera computadora a escala industrial, la IBM 650 .

S'amplia l'us del llenguatge ensamblador per a la programació de les computadores.
Segona generació (1958 – 1964)

Aquesta generació neix amb l'us del "transistor", que va substituir als bulbs electrònics. Amb això es dona un pas decisiu, no només a la computació, sino a tota l'electrònica.

L'any 1960

- Es va desenvolupar COBOL, el primer llenguatge de programació d'alt nivell transportable entre models diferents de computadores.

- Apareix ALGOL, el primer llenguatge de programació estructurat i orientat als procediments.

- Es crea el primer compilador de compilador.


El 1961 Kenneth Iverson inventa el llenguatge de programació APL en IBM. Apareix el concepte de paginació de memòria, descrit per T. Kilburn y D. J. Howart.


L'any 1963 un comité Industria-Gobern defineix el codi estàndard de caràcters ASCII.

El primer minicomputador comercialment exitós és distribuït per DEC (Digital Equipment Corporation).


El 1964 amb l'aparició del IBM 360 marca el final de la Segona generació i el començament de la Tercera generació. Les plaques de circuit impres amb múltiples components elementals pasan a ser reemplaçades amb plaques de circuits integrats.

Aquest mateix any apareix el CDC 6600, la primera supercomputadora comercialment disponible.CDC 6600


Oriol Sanmiguel Pérez
Tècnic Microinformàtic

Cap comentari: