dimarts, 9 de febrer de 2010

VOIP

Què és VOIP ?

Veu sobre Protocol d'Internet, també nomenat Veu sobre IP, VeuIPVoIP(per les sigles en anglés), és un grup de recursos que fan possible que la senyal de veu viatgi a través d'Internet empleant un protocol IP(Internet Protocol). Aixo significa que s'envia la senyal de veuen forma digital en paquets en lloc d'enviarla (en forma digital o analògica) a través de circuits utilitzables només per telefonía com una companyia telefònica convencional o PSTN (siglade Public Switched Telephone Network, Xarxa Telefònica Pública Conmutada).El tràfic de Veu sobre IP pot circular per qualsevol xarxa IP, incluint aquelles conectades a Internet, com per exemple xarxes d'àrea local (LAN).
És molt important diferenciar entre Veu sobre IP (VoIP) i Telefonía sobre IP.
VoIP és el conjunt de normes, dispositius, protocols, en definitiva la tecnología que permet la transmisió de la veu sobre el protocol IP.
Telefonía sobre IP és el conjunt de noves funcionalitats de la telefonía, es a dir, en el que es converteix en la telefonía tradicional degut als serveis que finalment es poden arribar a oferir gràcies a poder portar la veu sobre el protocol IP en xarxes de dades.
Ventatges
La principal ventatge d'aquest tipus de serveis es que eviten els càrrecs alts de telefonía (principalment de llarga distància) que són usuals de les companyíes de la Xarxa Pública Telefònica Conmutada (PSTN). Alguns estalvis en el cost són deguts al utilizar una mateixa xarxa per portar veu i dades, especialment quant els usuaris tenen sense utilitzar tota la capacitat d'una xarxa ja existent en la qual poden fer-se servir per VoIP sense un cost adicional. Les trucades de VoIP a VoIP entre qualsevol proveïdor són generalment gratis, en contrast amb les trucades de VoIP a PSTN que generalment costen al usuari de VoIP.
El desenvolupament de codecs per a VoIP (aLaw, g.729, g.723, etc.) ha permes que la veu es codifiqui en paquets de dades de cada cop menor tamany. Aixo deriva en que les comunicacions de veu sobre IP requereixin amples de banda molt reduits. Junt amb l'avanç permanent de les conexions ADSL en el mercat residencial, aquest tipus de comunicacions, están sent molt populars per a trucades internacionals.Hi han dos tipus de servei de PSTN a VoIP: "Discado Entrante Directo" (Direct Inward Dialling: DID) i "Números d'acces". DID conecta a qui fa la trucada directament a l'usuari VoIP mentres que els números d'acces requereixen que aquest introdueixi el número d'extensió de l'usuario de VoIP. Els números d'acces són usualment cobrats com una trucada local per qui va fer la trucada desde la PSTN i gratis per l'usuario de VoIP.
Aquests preus poden arribar a ser fins a 50 vegades més econòmics que els preus d'operadores locals.
Funcionalitat
VoIP pot facilitar tasques que serien méss difícils de realitzar fen servir les xarxes telefòniques comunes:
Les trucades telefòniques locals poden ser automàticament enrutades a un telèfon VoIP, sense importar on s'estigui conectat a la xarxa. Un podría portar amb si mateix un telèfon VoIP en un viatje, i en qualsevol lloc conectat a Internet, es podría rebre trucades.
Números telefònics gratuïts per fer servir amb VoIP están disponibles en Estats Units d'Amèrica, Reine Unit i altres païssos d'organitzacions com Usuari VoIP.
Els agents de Call center fen servir telèfons VoIP poden treballar en qualsevol lloc amb conexió a Internet prou ràpida.
Alguns paquets de VoIP inclouen els serveis extra per els que PSTN (Xarxa Pública Telefònica Conmutada) normalment cobra un càrrec extra, o que no es troben disponibles en alguns païssos, com són les trucades de 3 a la vegada, retorn de trucada, remarcació automàtica, o identificació de trucada.Mòbil
Els usuaris de VoIP poden viatjar a qualsevol lloc del món i continuar fent i rebent trucades de la sigüent forma:
Els subscriptors dels serveis de les líneas telefòniques poden fer i rebre trucades locals fora de la seva localitat. Per exemple, si un usuari té un número telefònic a la ciutat de Nova York i està viatjant per Europa i algú truca al seu número telefònic, aquest és rebrà a Europa. A més si una trucada es feta d'Europa a Nova York, aquesta serà cobrada com una trucada local, per descomptat l'usuario de viatje per Europa té que tindre una conexió a Internet disponible.
Els usuaris de Missatgeria Instantànea basada en serveis de VoIP poden tambè viatjar a qualsevol lloc del món i fer i rebre trucades telefòniques.
Els telèfons VoIP poden integrar-se amb altres serveis disponibles en Internet, incluïnt videoconferenciès, intercanvi de dades i missatges amb altres serveis en paral.lel amb la conversació, audi conferencies, administració de llibres de direccions i intercanvio d'informació amb altres (amics, companys, etc).


Oriol Sanmiguel
Tècnic Microinformàtic

Cap comentari: