dimecres, 27 de gener de 2010

GRUB: El menú dels sistemes operatius

GRUB: és un gestor d'arrencada: és el primer que es carrega quan s'inicia la computadora. Permet tenir diferents sistemes operatius i diferents versions d'ells, en el mateix disc dur. Per exemple un Windows i GNU/Linux en la mateixa computadora, GRUB es carregarà abans que qualsevol d'aquests permetent-nos triar quin iniciar.

El gestor d'arrencada GRUB ve preinstal·lat en la mayoria de les distribucions de GNU/Linux com per exemple el Debian i Ubuntu i les seves derivades.Modificació de les opcions de GRUB amb StarUp-Manager

En primer lloc instal·larem startupmanager utilitzant el comando Linux apt-get, per a això obrim una finestra de terminal i executarem el següent comando:

sudo apt-get install starupmanager

Després de la instal·lació de StarUp-Manager, ho executarem amb el comando:

sudo startupmanager


Com utilitzar el startup manager?

En la primera pestanya del Administrador de Arranque en “Opciones de arranque” podem configurar lo següent:

 • Temps d'espera: marcant l'opció.Usar “temps d'espera” en el menú de Carregador d'arrencada podrem indicar, en Temps d'espera, en segons els segons que trigués el gestor d'arrencada GRUB a establir l'opció per defecte (si no s'especifica altra).

 • Sistema operatiu per defecte: en aquest desplegable podrem indicar quin el sistema operatiu s'arrencarà de forma automàtica si no s'especifica el contrari. En el nostre cas, al tindre una arrencada múltiple amb Windows i Linux, indicarem a GRUB que per defecte carregui Windows.

 • Pantalla: podrem indicar la resolució i la profunditat del color.

 • Altres: diverses opcions com: “mostrar menú en el Carregador d'arrencada”, “Mostrar pantalla d'inici en l'Arrencada i Mostrar text durant l'arrencada”

En la següent pestanya , "Aspecte" podrem indicar:

 • Si volem que GRUB aparegui en color en Colors del menú del Carregador d'arrencada”.

 • Tema del Carregador d'arrencada: en aquest apartat podrem indicar la imatge que GRUB col·locarà de fons.

En la pestanya de “Seguretat” podrem configurar els següents aspectes del GRUB:

 • Opcions de protecció: marcat l'opció “Protegir amb contrasenya el Carregador d'arrencada” aconseguirem que només puguin accedir a l'equip els usuaris que sàpiga la contrasenya. També podrem “Protegir amb contrasenya la manera del rescat” i les opcions antigues d'arrencada.

 • Canviar contrasenya: en aquest apartat podrem afegir la contrasenya que els usuaris deuran que els usuaris haurien de saber per a poder arrencar un sistema operatiu del GRUB.

En la pestanya “Avançat” podrem realitzar els següents ajustaments en el GRUB:

 • Nombre de kernels: marcant “Limitar el nombre de kernels en el menú d'arrencada” e indicant el nombre màxim en “Nombre de kernels a mantenir” indicarem a GRUB que només mostri el nombre de kernels (revisions o actualitzacions del nucli o kernel) que li indiquem, mostrarà els més recents primer.

 • Altres: en aquest apartat podrem “Crear opció d'arrencada per a memtes86+”, marcant aquesta opció ens aparacerá en el GRUB una línia que permetrà realitzar un test de memòria a l'equip, interessant quan vulguem comprovar l'estat de la memòria RAM del nostre sistema.També podrem “Crear opció d'arrencada per a la manera de recuperació”, amb aquesta opció marcada en el GRUB apareixerà una opció que permetrà arrencar GNU Linux Ubuntu en manera de recuperació. Des d'aquí també podrem “Actualitzar automàticament les opcions predeterminades de l'arrencada”, crear un disc de rescat (opció interessant per si a causa de alguna negligència o dolenta instal·lació d'algun sistema operatiu perdem el GRUB arrencat amb aquest disquet podrem tenir el GRUB). També podrem restaurar la configuració original prement en “ Restaurant la configuració original”.


Modificació de les opcions arrencada de GRUB manualment:

Obrirem una finestra de terminal des de “Aplicacions” - “Accessoris” - “Terminal”, accedeix com superusuari "root" amb la instrucció:

su – root (per a no accedir com root es pot utilitzar la instrucció sudo...)

A continuació escriurem el següent comando per a accedir a la carpeta on es troba el fitxer menu.lst:

cd /boot/grub

A continuació executarem el següent comando de Linux:

gedit.menu.lst


En aquest fitxer podrem configurar multitud d'opcions de l'arrencada de GRUB, per exemple podrem canviar el text que GRUB assigna a cada opció d'arrencada del GRUB de GNU/Linux Ubuntu, des del paràmetre “title” de cada opció d'arrencada. En el nostre cas, per a l'arrencada de Windoes hem modificat “title” posant “Restauració del sistema” Esborra tot i deixa solament el VistaTambé hem canviat “title” de l'opció que indica altres sistemes operatius (que no són Linux), aquesta opció només serveix per a separar les opcions d'arrencada de GNU Linux de les tres de Windows (o altres sistemes no Linux):

En el principi del fitxer menu.lst hi ha un paràmetre cridat “timeout” que indica, en segons , el temps que trigarà GRUB a carregar l'opció d'arrencada per defecte si no s'indica el contrari:

En el paràmetre “default” indicarem el nombre d'opció d'arrencada que es carregarà per defecte si no s'indica altra cosa:

En aquest exemple, si volem que GRUB marqui “Ubuntu 9.04 kernel 2. 6. 28- 11- generic” com opció per defecte, en el paràmetre “default” introduirem “0” (sense les cometes). Perquè marqui Windows Vista per defecte introduirem “1” en “default”. Quan hàgim modificat les opcions del fitxer menu.lst, ho guardarem i després de reiniciar GNU Linux Ubuntu podem comprovar la nova configuració de GRUB en l'arrencada de l'equip

Altres opcions de GRUB (menu.lst)

 • hiddenmenu: llevant les almoadillas a aquest paràmetre (##) no apareixerà el menú d'arrencada de GRUB, només es mostrarà si premem la tecla Escape. Color: cyan/blue white/blue: llevant la almoadilla (#) el menú GRUB apareixerà en color.

 • Password: amb aquest paràmetre podrem indicar una contrasenya perquè el GRUB, per exemple “password miperro”,també posarem el Hash MD5 d'una contrasenya amb ”password” md5 MD5 d'una “contrasenya”

 • memtest86=true: afegix una opció d'arrencada per a tastear la memòria RAM de l'equip.
Isabel García

Técnica Microinformàtica

2 comentaris:

Montse Collado ha dit...

ole, isa peazo de post felicidades

Lidia ha dit...

Estoy de acuerdo con mi prima muy bien el post ;) sigue así:P