dijous, 7 de gener de 2010

EL TERME “DINAMITZACIÓ”, CADA DIA MÉS POPULAR

L'empresa saragossana Imaginarium, líder en la distribució i comercialització de joguines educatives i eines creatives destinades als infants, ha apostat aquest any per recalcar la part dinàmica, creativa i formativa dels seus productes en aquesta nova campanya de nadal.

Un dels eslògans que ens ha cridat l'atenció ha sigut el de la joguina “scena chateau fabula”, una mena d'escenari de teatre en el qual es representen dos personatges, i en la que li acompanya la frase Le llamamos scena chateau fabula porque Dinamizador de la comunicación creativa lo usan nuestros pedagogos.


Ben mirat, si ens posem a pensar, nosaltres com a dinamitzadors hem de comunicar-nos constantment i ser creatius per elaborar la nostra feina de forma òptima, per tant la comunicació i la creativitat ja conjunten la dinamització de per sí.


Què significa la paraula “dinamització”?
Segons el diccionari, el mot “dinamització” significa la creació del dinamisme en una activitat. I és ben bé això el que nosaltres, com a dinamitzadors digitals realitzem, gràcies a l'ajuda de les TIC (Tecnologies de la informació i la comunicació), que dia a dia es van renovant i van creixent com a eines fonamentals a la societat actual. Tot el nostre treball gira entorn a la digitalització de les eines que utilitzem, ja sigui per comunicar-nos amb una entitat com per realitzar un projecte que ens ha sigut encomanat per l'ajuntament, les TIC són per a nosaltres com el pinzell per a un pintor, indispensables.


I es que encara no es coneix ben bé el terme “dinamitzador” com a professió remunerada, posat que es una feina molt recent i innovadora que ha sorgit gràcies a les noves tecnologies i que, fins fa uns anys, tot això que nosaltres realitzem, encara no era possible.
Això anirà canviant poc a poc, ja som a l'any 2010 i cada dia la tecnologia avança un pas més i s'expandeix per tots els indrets del planeta, i professions com la de dinamitzadors digitals multimèdia s'aniran coneixent a tot arreu i es faran cada cop més populars a la nostra societat.

Carlos López
Dinamitzador Digital Multimèdia


Cap comentari: