divendres, 18 de desembre de 2009

Us heu preguntat mai...

Què és un dinamitzador digital multimèdia?

Un dinamitzador digital multimèdia és la persona encarregada de treballar les TIC de forma integral, no només com a objectiu sinó també com a mitjà de treball. És el responsable de l’elaboració de continguts digitals a través d’Internet (edició de vídeo i fotografia, creació de blocs, wikis, gestió de xarxes socials, webquest, entorn virtuals d’aprenentatge...)

En què consisteix el seu treball?

Com exerceixen una nova professió, encara no se'ls ha batejat definitivament. Se'ls coneix com dinamitzadors, tutors on line, formadors virtuals, o creadors de material multimèdia.

En els grans centres de formació, el dinamitzador de cursos online fa de pont entre el tutor i els alumnes. En centres més petits, el tutor i el dinamitzador són la mateixa persona. En els dos casos, el seu treball consisteix en:

  1. Preparar el temari i els material multimèdia dels cursos. Solen fer-lo amb l'assessorament d'un equip de pedagogs.
  2. Resoldre els dubtes dels alumnes, comunicant-se amb ells a través del correu electrònic, el telèfon i les trobades presencials.
  3. Motivar als alumnes perquè segueixin activament el programa de formació. Per a això haurien d'utilitzar eines d'Internet com e-mail. Haurien de programar els continguts dels fòrums i els xats, proposar pràctiques individuals i de grup, corregir-les i comentar-les.
  4. Realitzar un seguiment detallat dels alumnes. planificació del temps d'estudi, analitzar la freqüència amb que participen en les activitats del curs, etc.
  5. Avaluar el contingut per a millorar-lo en edicions posteriors.
Quina formació necessiten?

Encara no existeixen estudis específics, però algunes universitats i escoles privades estan començant a impartir postgraus i cursos especialitzats.

Bàsicament han de tenir nocions sobre

- Navegació i utilització de les eines d'Internet i web 2.0
- Tècniques de motivació per a captar l'interès dels alumnes.
- Tècniques de comunicació escrita per a Internet.
- Estratègies de treball en grup a campus virtuals
- Coneixements de programes d'edició de vídeo, disseny fotogràfic i web

Quines són les capacitats bàsiques que han de tenir?

Com en qualsevol tipus de feina, les competències bàsiques són molt importants a l'hora de desenvolupar qualsevol tipus de tasca o treball.

- Organització
- Constants
- Interessades per les relacions personals.
- Entusiastes de la formació.

Quines perspectives laborals tenen?


Les ofertes d'ocupació no abunden, però el nombre de professionals especialitzats en la formació virtual també és limitat.

S'espera que gairebé tots els centres d'estudis desenvolupin cursos on line i necessitin experts en aquesta modalitat d'ensenyament.

Els centres que imparteixen cursos per a professionals, per exemple, de prevenció de riscos laborals, qualitat, medi ambient, gestió empresarial, etc., són els quals estan creant més llocs de treball.


Aquest post ha estat redactat gràcies a l'article de la Montse Ramírez.
Dinamizadores de cursos on line: los profesores del futuroDinamitzadora Digital Multimèdia
Lorena Rossi

Cap comentari: