dijous, 10 de desembre de 2009

PHP (Preprocessed Hypertext Pages).

PHP va ser creat en 1994 per Rasmus Lerdoft, encara que no va tenir una versió utilitzable per altres usuaris fins a principis de 1995. Aquesta primera versió es va cridar, Personal Home Page Tools.


Llenguatge de programació interpretat, dissenyat originalment per a la creació de pàgines web dinàmiques i pot estar incrustat del codi HTML. Aquest codi pren part dintre de les pàgines, és a dir ho executa en el servidor i envia el resultat al client. Per la qual cosa el client no pot visualitzar el codi del programa, només el seu resultat, és a dir, només ho interpreta i mana el resultat. A més permet la connexió a diferents tipus de servidors de bases de dades tals menjo MySql, Postgres, Oracle, Odbc, Db2, Microsoft SQL Server, Firebird i SqiLite. PHP és una alternativa a les tecnologies de Microsoft ASP i ASP.NET, gràcies a que també té la capacitat de ser executat en la majoria dels sistemes operatius, tals com Unix (Linux o Mac US X) i Windows, i interactuar amb els servidors webs més populars ja que existeix la versió CGI, mòdul Apatxe, i ISAPI.


PHP 5:


El 13 de juliol de 2004, va ser llançat PHP 5, utilitzant el motor Zend Engine 2.0 . La versió més recent de php és la 5.3.0 (30 de juliol de 2009), inclou els avantatges que proveïx el nou Zend Engine 2:

 • Millor suport per a la Programació Orientada a Objectes, que en versions anteriors era extremadament rudimentari, amb PHP Data Objects.

 • Millor rendiment.

 • Millor suporti para MySQL amb extensió completament reescrita.

 • Millor suport a XML (Xpath, DOM, etc.).

 • Suport nadiu para Sqlite.

 • Soport integrat per a SOAP.

 • Internadors de dades.

 • Maneig d'excepcions.

 • Millores amb la implementació amb oracle.


PHP 6:


Encara que el seu llançament no esta previst , trobarem diferències importants enfront de PHP 5.

 • Suportarà Unicode.

 • Neteja de funcionalitats obsoletes com registrer_globals, safe_mode, etc.:

 • PECL.

 • Millores en orientació a objectes.


Com generar el codi PHP?

Hem d'escriure en el mateix arxiu el codi de php “< ?php”.


El codi de php pot estar dintre de l'html o bé en un arxiu a part . Ej:
< html.>
< tilte.> MI php
< /title >
< ?PHP
echo “Nuestro primer php”;
for($i=0;$i<10;$i++)
?>
< /body >
< /html >


un altre arxiu. Ej:

< ?PHP
echo “Nuestro primer php”;
for($i=0;$i<10;$i++)
{ echo “Php” .$i.; }
?>
Nota: Per més informació fer clic aquí.


Moisés Carmelo Becerra
Técnic Microinformàtic

Cap comentari: