dilluns, 21 de desembre de 2009

DNIe electrònic (DNIe)

IDEES BÀSIQUES


Amb l'arribada de la Societat de l'Informació i la generalització de l'us d'Internet es fa necessari adequar els mecanismes d'acreditació de la personalitat a la nova realitat i dispossar d'un instrument eficaç que traslladi el món digital les mateixes certeces amb les que operem cada día en el món físic i que, essencialment, són:


 • Acreditar electrònicament i de forma indubtable la identitat de la persona.

 • Firmar digitalment documents electrònics, otorgan-los una validesa jurídica equivalent a la que les proporciona la firma manuscrita

Per respondre a aquestes noves necessitats neix el Document Nacional d'Identidad electrònic (DNIe), similar al tradicional i la principal novetat és que incorpora un petit circuit integrat (xip), que porta una clau de seguretat que t'ajuda a identificar-te en entorns com la web o un banc.

Per poder incorporar aquest xip, el Document Nacional d'Identitat canvia el seu suport tradicional (cartulina plastificada) per una targeta de material plàstic, dotada de noves i majors medides de seguretat. A aquesta
nova versió del Document Nacional d'Identitat ens referim com DNI electrònic ens permetrà, a més del seu us tradicional, accedir als nous serveis de la Societat de l'Informació, que ampliarà les nostres capacitats d'actuar a distancia amb les Administracions Públiques, amb les empreses i amb altres ciutadans.

A mesura que el DNI electrònic vagi substituint al DNI tradicional i s'implantin les noves aplicacions, podrem utilitzar-lo per:


 • Realitzar compres firmades a través d'Internet.

 • Fer tràmits complets amb les Administracions Públiques a qualsevol hora i sense tindre que desplaçar-se ni fer cues.

 • Realitzar transaccions segures amb entitats bancàries.

 • Accedir a l'edifici on treballem

 • Utilitzar de forma segura el nostre ordinador personal.

 • Participar en un conversació per Internet amb la certesa de que el nostre interlocutor és qui diu ser.


Avantatges

 • Des de el punt de vista de la SEGURETAT:

  • El DNI electrònic és un document més segur que el tradicional, ja que incorpora majors i més sofisticades mesures de seguretat que farà virtualment impossible la seva falsificació.

  • Mitjançant el DNI electrònic podrem garantitzar l'identitat dels interlocutors d'una comunicació telemàtica, ja sigui per l'intercanvi d'informació, acces a dades o accions o compra per Internet. Igualment, gestionar millor l'acces al nostre espai de treball, el nostre ordinador personal i a l'informació que contingui.

  • Utilitzant el DNI electrònic podem intercanviar missatges amb la certesa de que el nostre interlocutor és qui diu ser i que la informació intercanviada no ha sigut alterada. • Des de el punt de vista de la COMODITAT:

  • Amb el DNI electrònic es podran realitzar tràmits a distancia i en qualsevol moment: El DNI electrònic permetrà realitzar multituds de tràmits sense tindre que acudir a les oficines de l'Administració i sense tenir que fer cues. I fer-ho en qualsevol moment (24 hores al dia, 7 dies a la setmana).

  • El DNI electrònic s'expedirà de forma inmediata: No serà necessari acudir dos veus a l'Oficina de Expedició, sino que la sol·licitut i l'obtenció del document es farà en una única comparexença, en qualsevol de les Oficines d'Expedició existents a Espanya, que se aniràn dotant progressivament del equipament necessari per la expedició del nou document.

  • Realitzar tràmits sense tindre que aportar una documentació que ja existeixi en l'Administració: Una de les avantatges derivades de l'ús del DNI electrònic i dels serveis d'Administració Electrònica basats en ell serà la pràctica eliminació del paper en la tramitació. El ciutadà no tindrà que aportar una informació que ja existeixi en una altra Unitat de l'Administració, evitant-se de nou cues i pèrdues de temps.La unitat que realitzi la tramitació ho farà per ell, sempre que el ciutadà ho autoritzi.


 • Des del punt de vista de l'ERGONOMIA:

  • El DNI electrònic és un document més robust. Està construït de policarbonat i té una duració prevista d'uns deu anys.


  • El DNI electrònic manté les mesures del DNI tradicional (idèntiques a les targetes de crèdit habituals).

Oriol Sanmiguel
Tècnic Microinformàtic

Cap comentari: