dimecres, 2 de desembre de 2009

Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació


Els Dinamitzadors Digitals Multimèdia els hi agradaria presentarar-se per obtenir l'Actic!!!

Les sigles AcTIC corresponen a l'acreditació de competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Pels que no sabeu que és l'AcTIC:

L'AcTIC és el certificat acreditatiu de la competència Digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Aquesta acreditació permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competencies en relació a les TIC mitjançant una prova per ordinador.

Si voleu veure una demostració, feu un clic aquí.

Les persones que superin la prova tindran un certificat acreditatiu que emetrà la Generalitat de Catalunya i que els possibilitarà acreditar un determinat nivell de competències (bàsic, mitjà o avançat) en TIC davant de qualsevol empresa o administració.

Característiques de l'AcTIC:

La persona titular pot acreditar davant de qualsevol instància pública o privada les seves competències en tecnologies de la informació i la comunicació.


Competències, nivells i certificats

El model d'acreditació es compon de 3 nivells de certificació

  • Nivell1 -Certificat bàsic
  • Nivell2 – Certificat mitjà
  • Nivell3 – Certificat avançat

Com s'avalua?

L'avaluació es realitzara mitjançant una prova automatitzada que es farà al centre col·laborador escollit per l'aspirant. Les xarxes de centres col·laboradors estarà estesa per el territori de Catalunya per facilitar l'accés de la ciutadania a l'Actic.

La prova consistirà a respondre en un temps concret un conjunt de preguntes de diversos tipus que el sistema determinarà aleatòriament.

Quan s'acabi la prova el sistema mostrarà el resultat al final de la sessió.

El certificat AcTIC consisteix en un document digital en format PDF signat electrònicament.


Finalitats de l'ACTIC

  • Millorar qualitativament l'ús de les TIC
  • Augmentar la qualitat i l'estandardització de la Formació en TIC.
  • Homogeneïtzar els nivells competencials de referència per al mercat del treball afavorint la integració de les empreses en la societat de la informació.
  • Incrementar la demanda de les TIC
  • Incrementar la cohesió digital.

El Citilab ha possat a disposició de la ciutadania uns materials de suport al projecte AcTIC que poden adaptar-se a diferents processos formatius vinculats al nivell bàsic de l'acreditació.

Si voleu consultar aquests materials, podeu visitar la pàgina http://actic.citilab.eu/


Lidia Gómez Romero
Dinamitzadors Digitals Multimèdia

Cap comentari: