dimarts, 24 de novembre de 2009

MEMORIA ROM I RAMEn aquest document us tractarem de explicar que es la memòria ram i rom i quines diferencies tenen i que tenen en comú .

Ara farem una mica d´ historia de las memòries físiques en el nostre hardware existeixen dos tipus en funció de lectura o escriptura o nomes lectura: la memòria ram i la rom encara que nomes es diferencien amb una sola lletra ( a !=o), també tenen diferencies tècniques que us comentaré breument.

QUE ES:

La Memòria ram es un component imprescindible per a l´ordinador la seva funció consisteix en tenir preparat les instruccions i les dades per que la cpu pugui processar-los i emmagatzema temporalment el resultat de les operacions realitzades per la cpu.

La memòria ram significa ( random access memory) es una memòria d´accésaleatori (la informació no es distribueix en forma seqüencial), en la que es pot llegir i escriure informació. A mes es volàtil per el que es perd el seu contingut al apagar l´ordinador.

La memòria Ram s´assembla a un panell constituït per un conjunt de cadires, denominades(posiciones de memòria), en les que s´emmagatzemen les dades. El microprocessador deu sapigue exactament la posició en la memòria de cada dade, per el que les posicions estan identificades per un numero denominat direcció de memòria cada posició de memòria emmagatzema un byte el que fa pensar en la gran quantitat de posicions que seran neccesaries per poder emmagatzema instruccions i dades;Per altre par, tant les aplicacions com alguns de els nous sistemes operatius requereixen una gran quantitat de memòria ram fen necessari disposar com a mínim de 1gb de ram.

(ranura de col·locació de memòria ram en individual o dual chanel )

Que es el dual chanel?

Es una tecnologia que totes les plaques base les tenen i com podem apreciar en la imatge aquí es pot posar en dual chanel no es necessari que la ram porti la mateixa quantitat de memòria i podem posar 2 targetes de ram i que ens agafi tota la memòria en una Memòria rom fotografia.

Memòria Rom-Bios: Aquest tipus de memòria denominada rom (Read Only Memory), es nomes de lectura es a dir, no es pot escriure en aquest tipus de memòria a dins de la rom hi ha la informació gravada per el fabricant, que no desapareix al desconnectar el pc.

Que es una memòria Rom? Es imprescindible per la (posada a punto) del pc ja que conté instruccions per realitzar el chequeix inicial de l´equip a mes de dades tècniques de els components mes elementals connectats en el sistema.

La Bios: (Basic Input Output System)Quan s´engega un pc la bios fa el chequeig en aquest ordre els següents components:LA CPUEL BUS del sistema per comprovar que tots els perifèrics funcionin correctament,el rellotge del sistema,la memòria ram,el teclat, i les unitats de disc la informació obtinguda es comparaamb la emmagatzemada en la memòria CMOS detectant qualsevol canvi en els components o configuració del sistema. Si el resultat del chequeix es correcte començara a carrega el sistema operatiu, en cas contrari el sistema emitira un (“pip”) e informara del problema segon el tipus de só.

Que es Ram-CMOS: La ram-CMOS (complementary metal oxido semiconductor ) La ram( Random access Memory) Es una quantitat de memòria incorporada en un chip de la placa base que la seva funció es emmagatzema part de la configuració del sistema: informació del rellotge (data i hora) i dades de configuració de els perifèrics no controlats ni chequeads per la BIOS al tractar-se de una memòria ram i posat que conté informació que no es te que borra al apagar el pc la memòria CMOS esta alimentada constantment per una pila o bateria.

Tècnics Microinformàtics

Jordi Rielo

1 comentari:

Casa d'Oficis "Sant Feliu, Ciutat Digital" ha dit...

Jordi, et felicito per la teva entrada!!!
Segueix així!!!