divendres, 13 de novembre de 2009

Compensatòria: Projecte empresa d'activitats TIC Multimèdia

Empresa especialitzada en el disseny i realització de projectes educatius i propostes de comunicació, dinamització i comunitat virtuals, on la formació i les noves tecnologies tenen un paper destacat.

Actuacions
Joc i Noves tecnologies: Creació de productes infantils i juvenils multimèdia (jocs o en CD). Assessorament en el disseny estratègic d’accions i continguts infantils en suports tecnològics.

Programes i materials educatius: Elaboració de materials educatius adequats al currículum d’infantil, primària i secundaria (a la xarxa o en CD) adreçats a famílies i escoles, maletes pedagògiques, dinamització de comunitats virtuals, dissenys de webs i consultors on line.

Filosofia
Seleccionem i desenvolupem els continguts i estratègies més adequats i efectius, combinant disseny, educació i diversió per obtenir un producte final de qualitat.

Projectes a desenvolupar per a l' Area dinamitzadora
Projecte 1: Conceptualització d’un CD interactiu de 3è de primària de l’àrea de Matemàtiques.

El Cd interactiu tindrà una funció de reforç, que completa el llibre de text de l’alumnat. Com a tal, només constarà d’una presentació o introducció i de 10 activitats educatives TIC, una per a cada unitat.

S’ha de tenir en compte, els següents aspectes:

  • Continguts: Currículum educatiu de primària - matèria de Matemàtiques. Reforç
  • Disseny Gràfic: Conceptualització del projecte. Captures de pantalles amb el disseny gràfic del projecte
  • Resolució tècnica: Plantejament exercicis, tecnologia utilitzada (Flash?!), resolució exercici, pistes, etcètera...

Projecte 2: Conceptualització d'una web corporativa d'activitats TIC multimèdia

S’ha de realitzar la conceptualització d’una web corporativa. Aquesta web haurà de tenir part del material educatiu creat per l’empresa, jocs on line, jocs descarregables en pdf, noticies, eines web 2.0 i aquelles activitats TIC més destacables.

S’ha de tenir en compte, els següents aspectes:
  • Continguts: Què voleu que la pàgina web tingui.
  • Disseny Gràfic: Conceptualització del projecte. Captures de pantalles amb el disseny gràfic del projecte
  • Resolució tècnica: Esquelet de la pàgina web, estructura, navegabilitat i usabilitat.

Projecte 3: Conceptualització d’una comunitat virtual per a escoles i famílies que consumeixin els nostres productes.

Disseny i creació d’una comunitat virtual, a on el professorat i les famílies tinguin un espai de trobada on line.
Dinamització d’espais comunicatius (debats, xats educatius, noticies,...)

S’ha de tenir en compte, els següents aspectes:
  • Tipus de plataforma
  • Continguts i eines que el proporcionaran dins de la plataforma
  • Elements de Comunicació, tipus de continguts, eines de participació....
  • Com es dinamitzarà? Servei.


Cap comentari: