divendres, 9 d’octubre de 2009

El registre del sistema

Qué ès el Registre de Sistemes?
És la base de dades que emmagatzema les configuracions i opcions del sistema operatiu de Windows en les versions 64, 34 bits i windows mobile.
Conté informació i configuracions sobre el maquinari, programari, usuaris i preferències del pc.
Si algun usuari fa configuracions del sistema operatiu, fitxers, el sistema operatiu o en el programari, les dades són reflectits i emmagatzemats en el registre de sistemes.
El registre manté la informació en forma d'arbre, ordenada per jerarquia segons la qual el sistema operatiu i altres programes han d'accedir contínuament, com les preferències d'usuari (perfils), fulls d'ajustaments per directoris i icones de programes, enumera el maquinari instal·lats i els ports usats. El sistema reemplaça els fitxers d'inicialització i configuració de Windows 3.xi MS-DOS (. Ini), autoexec.bat i config.sys.

On és el Registre?
S'emmagatzema en diversos fitxers, que depenent de la versió de Windows, s'ubiquen en diferents llocs del sistema local, excepte Ntuser (arxius de usuari).

Windows NT, 2000, XP, Server 2003 y Vista.
Els arxius del registre es troben en% SystemRoot \% Sytem32 \ config \:

Sam -HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM
Security -HKEY_LOCAL_MACHINE\SECURITY
Software -HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE
System -HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM
Default -HKEY_USERS\DEFAULT
HKEY_CLASSES_ROOT
A la carpeta% SystemRoot% \ repair es troba la còpia de seguretat.
NTUSER.DAT (aquest fitxer es troba en cada carpeta d'usuari).

Com accedir al registre?

Windows XP: Inici, Executar, escriure "REGEDIT" o "REGEDT32" i clic Intro. O també mitjançant l'explorador de Windows.
Windows Vista: Obrir la barra d'inici (on es troba el logotip de Windows). Teclejar "REGEDIT" a la barra de cerca i prémer Intro.
Com fer una còpia de Seguretat Del Registre?

1.Iniciar la sessió com a "Administrador". (Si no s'inicia com a administrador les configuracions només s'aplicaran al compte de l'usuari).
2.Abrir l'Editor de Registre, fer clic al botó Inici, Ecribir “REGEDIT” en el quadre de cerca i prémer Entrar. (Si es demana la contrasenya d'administrador o confirmació, escriviu la contrasenya).
3.Localice la clau o la subclau que voleu incloure en la còpia de seguretat i feu clic a sobre.
4.Haga clic al menú Fitxer i després Explorar.
5.En el quadre Guardar a, seleccioneu la ubicació on voleu desar la còpia de seguretat i escriviu el nom al quadre Nom d'arxiu.
6.Faci clic a Desa.

Moisés Carmelo, Técnic microinformàtic

Cap comentari: