dijous, 8 d’octubre de 2009

AndroidAndroid es un sistema operatiu exclusiu per a dispositius móbils i ordiandors basats en el nucli Linux. Inicialment va ser desarrollat per Google i seguidament per la Open Handset Alliance (companyia liderada per Google).
La presentació de la plataforma Andorid va ser realitzada el 5 de novembre de 2007 junt amb la fundació Open Handset Alliance, un consorci de 48 companyies de hardware, software i telecomunicacions compromeses a la promoció de estàndards oberts per a dispositius móbils.
La majoria del codi font d'Android ha sigut publicat sota la llicencia de software Apache, una llicencia de software lliure i codi font obert. Google va llençar l'última versió d'Android, la Cupcake 1.5, en abril de 2009.
El més important de tot es que el codi font es accesible per a la gent, es lliure.Els components principals del sistema operatiu Android:

  • Aplicacions: Les aplicacions base incluirán un client d'email, programa d'SMS, calendari, mapes, navegador, contactes, i daltres. Totes les aplicacions estan escrites en el llenguatge de programació Java.

  • Bibliotecas: porta un set de llibreríes C/C++ usades per diversos components del sistema Android. Aquestes capacitats s'exposen als desarrolladors a través del framework d'aplicacions d'Android. Algunes son: System C library (implementació llibrería C standard), llibreríes de medis, llibreríes de gràfics, 3d, SQLite, entre d'altres.

  • Runtime d'Android: porta inclós un set de biblioteques base que proporcionen la major part de les funcionalitats disponibles en les biblioteques base del llenguatge de programació Java.

  • Núcli - Linux: Android depén d'un Linux versió 2.6 per a els serveis base del sistema com seguretat, gestió de memoria, gestió de procesos, stack de red, i model de controladors. El núcli també actúa com una capa de abstracció entre el hardware i la resta del stack de software.

Oscar Rodríguez , Técnic Microinformátic

Cap comentari: