divendres, 5 de desembre de 2008

Thin Client

Un Thin Client és un ordinador en una arquitectura de xarxa client-servidor que té poca capacitat de processament (CPU, RAM) i tampoc té disc dur. S'utilitzen en conjunció amb servidors d'aplicacions, els quals realitzen les funcions d'accés a arxius i al processament de dades, limitant així els clients a la interacció amb l'usuari.

D'aquesta forma, eliminem la necessitat d'emmagatzematge en els clients i reduïm els requeriments de CPU i de RAM, i això comporta un cost menor de hardware i de manteniment, ja que les aplicacions es troben instal·lades en el servidor i no en cada ordinador.

Això implica una simplificació notable en les tasques d'actualització de software, backups, detecció de virus, etc.


Us deixo una llista resumida dels ventatges dels Thin Client.

  • Recursos centralitzats.
  • Reducció de costos (adquisició de hardware i manteniment).
  • Mes barat i segur.
  • Reducció del consum energètic

Fran Arjona
arjonatf@santfeliu.cat
Tècnic en Sistemes Microinformàtics

Cap comentari: