dimecres, 17 de desembre de 2008

Sense fils!! Wifi & Guifi.net IV

3) Com donar-se d'alta un usuari a la pàgina de guifi.net

Haurem d'obrir un navegador web i anar a la pàgina de guifi.net. Per crear un nou usuari fem clic on posa Crear un nou compte nou, situat al menú superior.


Ens portarà a una pàgina on haurem d'omplir tota la informació que se'ns demani. Quan acabem fem clic a Crear un nou compte nou.
Ara que ja em creat el nostre compte d'usuari, podem crear el nostre node. Per crear el node fem clic a l'apartat de mapes del menú superior, abans però em d'entrar com a usuari registrat.
Al fer-hi clic se'ns obrirà una pàgina que en mostra tots els enllaços, punt d'accés , clients, etc. El que hem de fer el localitzar la nostra situació geogràfica en el mapa.

Hem d'anar fent zoom fins trobar el lloc on anirà el node (la teulada, balcó, etc), hi un cop l'hem trobat fem clic on posa add a new node here.
Fet aixó se'ns obrirà una altra pàgina on haurem d'omplir totes les dades de nostre node. Quan acabem fem clic a
Desa.

Ara se'ns obrirà la pàgina d'informació del node. Ara cal que donem d'alta un trasto (el router que hem comprat) i per poder donar d'alta un trasto cal que premen el botó d'afegeix que hi ha a l'apartat de trastos.
Un cop dins haurem d'anar omplint les dades que ens demanen.

Un cop omplert tot fem clic a Guardar i continuar editant. Ara, i han més opcions en la pàgina que es carrega. Nosaltres escollirem l'opció de afegeix una ràdio.

Ara tenim que indicar a quin Punt d'Accés (AP) volem enllaçar-nos. Fem clic a tria un AP on enllaçar-te. Només em d'escollir el Punt d'Accés que haviem vist abans on teniem millors valors de RSSI i NOISE.
Quan el seleccionem fem clic a tornar a la llista i per acabar fem clic a guardar i sortir.

Ara només ens queda generar l'unsolclic.

Fem clic al botó i se'ns obrirà una pàgina amb un codi. El copiem tot i el guardem en un arxiu de text.


...Continuarà...


Fran Arjona
arjonatf@santfeliu.cat
Tècnic en Sistemes Microinformàtics

Cap comentari: