dilluns, 15 de desembre de 2008

Mòdul de Dinamització digital: temari abordat (4)

Per fer que els alumnes adquireixin les aptituds necessàries per al tracte directe amb els ciutadans i ciutadanes i imparteixin la formació amb més recursos, cal conèixer i aplicar les teories de la comunicació.

Des de l’esquema més bàsic de la comunicació (emissor – receptor) fins les més modernes aplicacions multimèdia, els recursos comunicatius han estat amb nosaltres des del primer dia. Ja us heu oblidat de les nostres visites a Ràdio Sant Feliu?

BLOC: COMUNICACIÓ, DIDÀCTICA I ATENCIÓ AL PÚBLIC

OBJECTIUS:
 • Fer que els alumnes adquireixin les aptituds necessàries per al tracte directe amb els ciutadans i ciutadanes i imparteixin la formació amb més recursos.
 • Millorar les habilitats comunicatives i socials dels alumnes.
 • Conèixer els mecanismes dels processos comunicatius escrits, orals i digitals.
CONTINGUTS:
 • El procés de la comunicació. Elements que afavoreixen i que obstaculitzen la comunicació.
 • Els circuits de la informació.
 • Ortografia i expressió escrita i oral
 • Qualitats comunicatives d'un bon dinamitzador/a.
 • Millora de la capacitat expressiva i les habilitats comunicatives.
 • El llenguatge audiovisual
 • El llenguatge publicitari (spot, logotips...)
 • La percepció
 • Definició de l'usuari/a a partir de la tipologia
 • La imatge personal. Indumentària.
 • L'ús del telèfon.
 • Dinàmiques de grup
 • Trobades i presentacions amb dinamitzadors en actiu (Mithra, Palau Falguera...)
 • Col•laboració setmanal amb Ràdio Sant Feliu.

BLOC: COMUNICACIÓ MULTIMÈDIA

OBJECTIUS:
 • Conèixer el multimèdia
 • Conèixer les tècniques de creació i producció de continguts multimèdia en un entorn educatiu i formatiu.
CONTINGUTS:
 • Concepte de multimèdia.
 • Llenguatge audiovisual: el cinema, la televisió, la ràdio, Internet, la publicitat.
 • Edició audiovisual: conèixer programes i aplicacions informàtiques d’interès.
 • Rutines de producció i creació de continguts multimèdia. Els informatius.
 • Visita al Cibernàrium: “creadors de continguts”

Cap comentari: