dijous, 11 de desembre de 2008

Mòdul de Dinamització digital: temari abordat (2)

La formació en noves tecnologies forma part del catàleg d’activitats de la dinamització digital. Molts continguts han estat dissenyats per tal d’assolir els coneixements necessaris per a la correcta impartició del cursos d'informàtica bàsica i altres d’especialitzats.

BLOC: APLICACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ A LA FORMACIÓ I/O A LA DINAMITZACIÓ SOCIAL.

OBJECTIUS:
 • Posar en pràctica els coneixements en noves tecnologies en entorns reals: tallers, cursos, presentacions, etc.
 • Posar en pràctica els coneixements en noves tecnologies en entorns reals, com ara el món associatiu, aprofitant la xarxa de comunicació web de Sant Feliu.
CONTINGUTS:
 • La dinamització en noves tecnologies per a la inclusió digital. L'alfabetització tecnològica. La fractura digital.
 • Creació de llocs web, blocs i continguts digitals (escrits, audiovisuals, etc.)
 • Periodisme ciutadà. Hacktivisme.
 • Treball amb els webs d’àmbit municipal (Comprem a Sant Feliu, Guia d’entitats, SFOL, Consensus...)
 • Les noves tecnologies i la igualtat d’oportunitats entre gèneres, edats, etc.
 • Noves tecnologies i nouvinguts: una eina d’integració.
 • Noves tecnologies i discapacitat. Recursos digitals per l’accessibilitat de persones amb discapacitats
 • Campanyes de dinamització: comerciants, Consensus, Dia Internacional d’Internet, Gimcana WiFi, Dia internacional contra la violència vers les dones...
 • Nous formats: videocurrículums.
 • La dinamització TIC per a la inclusió digital. 17 de maig: dia internacional d’internet.

BLOC: ELS CURSOS D’INTRODUCCIÓ A LES NOVES TECNOLOGIES PER A LA CIUTADANIA I PER A DIFERENTS COL•LECTIUS


OBJECTIUS:
 • Aplicar els coneixements adquirits en la impartició de cursos d'informàtica bàsica i cursos especialitzats.
 • Programar cursos i activitats especialitzats
CONTINGUTS:
 • Conceptes bàsics de didàctica
 • Conceptes bàsics de programació.
 • Conceptes bàsics d’avaluació
 • Conceptes bàsics de dinàmica de grups
 • Pràctiques de programació i avaluació de mòduls formatius en noves tecnologies.
 • Rutines de producció de continguts
 • Els cursos especialitzats per a diferents col•lectius: Objectius, Didàctica, Programes específics.
 • Capacitat comunicativa i de relació amb diferents col•lectius: gent gran, joves, infants, entitats...
 • Visita al cursos d’iniciació a la informàtica de la Biblioteca Montserrat Roig i del Telecentre.
 • Trobades i presentacions amb dinamitzadors en actiu (Mithra, Palau Falguera...)

Cap comentari: