dijous, 11 de desembre de 2008

ES BUSQUEN DINAMITZADORS/ES I MICROINFORMÀTICS/QUES PER TREBALLAR...

La regidoria de Noves Tecnologies de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat vol seleccionar 1 dinamitzador/a digital i 1 tècnic auxiliar en sistemes microinformàtics.

Es tracta d’un Pla d’Ocupació, un programa del Departament de Treball de la Generalitat que subvenciona la contractació de treballadors/ores en atur per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social, en aquest cas relacionat amb les noves tecnologies.

L’objectiu és:

·Augmentar les possibilitats d’inserció de les persones seleccionades.
·Afavorir l’assoliment de nous aprenentatges que possibilitin la continuïtat en el món laboral.
·Donar suport al programa de Noves tecnologies que està portant a terme l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

DEFINICIÓ LLOC DE TREBALL A COBRIR

Nom: Pla d’Ocupació Dinamització digital (Noves Tecnologies)
Total treballadors/ores a seleccionar: 2
Categoria professional: 1 dinamitzador/a digital i 1 aux. en sistemes microinformàtics
Salari: 1.437€ bruts (x14 pagues)
Durada del contracte: 6 mesos
Data Inici: 29 de desembre de 2008
Data Final: 28 de juny de 2009
Jornada: 30 hores setmanals
Horari: De dl. a dv. de 9h a 13h , 1 tarda de 16h a 18h i dues tardes de 16h a 20h

FUNCIONS I TASQUES

Els treballs que es portaran a terme són els següents:

Dinamitzador/a digital:

·Impartir mòduls d’alfabetització i inclusió digital per apropar el món de les tecnologies de la informació als habitants de la ciutat.
·Donar suport a les tasques de coordinació del projecte Sant Feliu On Line amb l'objectiu de promoure l'ús i la implementació de les noves tecnologies a Sant Feliu.
·Donar suport al teixit associatiu i entitats del municipi, posant a l’abast d’aquests informació i recursos de digitalització, de generació de continguts i facilitadors de la trobada i el treball en xarxa.
·Potenciar la incorporació del teixit comercial i pimes a les noves tecnologies i lliurament d’informació sobre línies d’ajuts per digitalitzar i innovar les activitats esmentades.
·Donar difusió a les eines locals d’alfabetització digital en línia presents i futures: web corporativa, blog, canal de vídeo, repositori de podcasts, grup de Facebook, E.V.A., etc.
·Informar al teixit social de la ciutat dels tallers, seminaris i presentacions sobre noves tecnologies que es programen a la ciutat.
·Fomentar acords amb el teixit social de la ciutat per tal d’establir aules d’ordinadors reciclats i amb programari lliure i en català.
· Sensibilitzar, impulsar i dinamitzar espais de relació i participació social a Internet a través d’eines de la web 2.0 així com de continguts digitals.
·Creació i desenvolupament de continguts (noves seccions, interfícies gràfiques, adaptació de continguts visuals, etc.), llocs web i espais web 2.0 locals.
·Gestió, manteniment i actualització de continguts dels diferents espais web temàtics de la ciutat: participació ciutadana, joventut, promoció econòmica....

Tècnic auxiliar en sistemes microinformàtics:

·Donar suport a les tasques de coordinació del projecte Sant Feliu On Line amb l'objectiu de promoure l'ús i la implementació de les noves tecnologies a Sant Feliu.
·Donar suport al teixit associatiu i entitats del municipi, posant a l’abast d’aquests informació i recursos de digitalització, de generació de continguts i facilitadors de la trobada i el treball en xarxa.
·Potenciar la incorporació del teixit comercial i pimes a les noves tecnologies i lliurament d’informació sobre línies d’ajuts per digitalitzar i innovar les activitats esmentades.
·Creació i desenvolupament de continguts (noves seccions, interfícies gràfiques, adaptació de continguts visuals, etc.), llocs web i espais web 2.0 locals.
·Gestió, manteniment i actualització de continguts dels diferents espais web temàtics de la ciutat: participació ciutadana, joventut, promoció econòmica....
·Tasques de suport tecnològic microinformàtic de maquinari i programari als punts de la xarxa municipal així com a la coordinació del projecte Sant Feliu On Line.
·Tasques de dinamisme web i creació d’entorns virtuals amb CMS.

PERFIL PARTICIPANTS

Podran sol·licitar aquest Pla d’Ocupació treballadors i treballadores, en situació d’atur inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a demanant d’ocupació i que preferentment s’adaptin a alguna de les condicions següents:

·Participants en projectes de formació i ocupació relacionats amb les noves tecnologies
·Dones en ocupacions subrepresentades
·Aturats de llarga durada

Requisits:
Que tinguin formació ó experiència laboral a l’àmbit objecte del Pla.

PROCÉS DE SELECCIÓ

Les persones interessades en l’oferta hauran d’aportar la documentació necessària:

·Volant de convivència (membres de la família) que es demana al vostre ajuntament.
·Certificat prestacions (el període que cobra, la tipologia i la quantitat), que es demana al SOC
·Informe de vida laboral (antiguitat desocupació) actualitzat o el que tingueu.
·Fotocòpia DNI /NIE
·Currículum vitae amb foto
.Targeta sol·licitud millora d'ocupació o de demanadant d'ocupació del SOC
.Número afiliació Seguretat Social

Teniu fins el dilluns 15 de desembre per lliurar la documentació necessària per ser candidats/es a l’oferta.

S’ha de portar a Can Maginàs:

Servei d'Informació del Centre Can Maginàs: C/ Hospitalet, 25
Tel. 93 685 07 83
Adreça electrònica: maginas@santfeliu.cat
Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres, de 8.30 a 13 h i de 17 a 19.30 h

Es farà una baremació prèvia dels currículums dels participants en funció de dades sobre la situació social, econòmica i/o familiar dels candidats però també en funció de la pertinència o no a col·lectius preferents (dones, ALLD i/o participants programes de formació i ocupació).

Aquells currículums que tinguin una major puntuació a la fase de baremació de les candidatures passaran a fase d’entrevista.

Cap comentari: