dissabte, 15 de novembre de 2008

Copies de Seguretat. Gerard ens explica la política corporativa de Seguretat.


Les copies de seguretat o backups s'utilitzen per salvar tota la informació es a dir si un usuari vol guardar informació important per si es perd o es borra, la emmagatzema en un dvd o directament en un disc dur per poder accedir sempre que hi sigui convenient... normalment es fan les copies de seguretat, una vegada a la setmana tot sencer i una vegada al dia el que s'ha modificat aquell mateix dia.
Es molt utilitzat en empreses petites o grans , ja que els fitxers son la part més important de una empresa.

Medis de emmagatzematge:

Cinta magnètica= La cinta magnètica es el medi de emmagatzematge mes comú usat per fer copies de seguretat. Hi ha multitud de formats i es la millor qualitat/preu comparat amb el disc dur.

Disc dur= La qualitat capacitat/preu dels discos durs ha sigut ràpidament millorada durant els últims anys. Això els ha permetre ser una alternativa competitiva a les cintes magnètiques com suport d'emmagatzematge.

Disc òptic= Un CD-R pot ser utilitzar com a suport de la copia de seguretat. També es pot utilitzar els DVD+R

Disquets= Durant la dècada dels vuitanta i als principi dels 90 la majoria dels usuaris feien les copies de seguretats amb disquets

Dispositius de memòria no volàtil= També coneguts com a memòries flash, claus USB entre altres, aquests dispositius son relativament costosos per la seva baixa capacitat però es poden portar a totes parts i no ocupen ni espai ni pesen.

Afortunadament, avuiu en Gerard Fontrodona de l'empresa KEMIT, que desenvolupa les tasques de tècnic microinformàtic extern i actua com a persona responsable del manteniment del parc d'equips informàtics (més de 300!) de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, en ha vingut a comentar la política corporativa de Seguretat informática d'una gran empresa com l'Ajuntament.


Julio Bielsa

bielsacj@santfeliu.cat