dijous, 20 de novembre de 2008

Configuració Buffalo WHR-G54S

Primer de tot muntem el Buffalo i connectem un cable que doni Internet a la clavilla WAN i un altre del nostre PC a una de les quatre clavilles LAN. A continuació obrim un navegador web i entrem la direcció 192.168.11.1 que és la que porta per defecte el router.

Ara ens demanarà un usuari i una contrasenya que per defecte l'usuari és root i en la contrasenya no escrivim res. Quan carregui la pàgina fem clic a “Advanced i després a “WANConfig”.

Ara omplirem els requadres assenyalats. En el primer quadre escriurem la IP que el router que ens dona Internet reconeixerà la Wireless Access Point (192.168.1.200 per exemple) i en el segon quadre 255.255.255.0 que és un valor per defecte. En el tercer quadre posem la porta per defecte que en el nostre cas és 192.168.1.1 i en el quart i cinquè quadre posem les DNS (80.58.0.33 i 80.58.32.97 en el nostre cas) i fem clic a “Apply”.

Ara fem clic a “LAN Config” en el menú de l'esquerra.

Omplirem els requadres assenyalats.

El primer quadre és per la IP que tindrà el router (la que posem per accedir a la configuració del router des de el navegador) podem deixar la que ve per defecte, la 192.168.11.1 i en el segon quadre posem 255.255.255.0.
El tercer quadre es perquè quan ens connectem per Wireless el propi router ens assigni una IP automàticament, per tant si en el primer requadre hem posat la 192.168.11.1 aquí haurem de posar la 192.168.11.2 i en el quart quadre posarem quantes IP volem que assigni (per exemple posem 64 i així anirà des de la 192.168.11.2 fins a la 192.168.11.65).

Quan acabem fem clic a “Apply”.

Ara configurarem quatre coses per tenir una mica de seguretat i posar-li nom a la nostra connexió.

Primer de tot posarem una contrasenya perquè no hi pugui tenir accés tothom a la nostra connexió. Per fer-ho anem a l'apartat “Wireless Config” i després fem clic al subapartat “Security i omplim els següents quadres.
Marquem l'opció WEP i posem la segona opció (13 characters(WEP128)) i en el segon quadre escrivim la contrasenya.

És indispensable que tingui 13 caràcters, ni més ni menys.

Quan acabem fem clic a “Apply”.

Ara li posarem una contrasenya perquè ens la demani al entrar a la configuració del router. Per fer-ho anem a l'apartat de “Admin Config” i escrivim la contrasenya en el requadre senyalat.

Per finalitzar, li posarem un nom al Wireless Access Point que acabem de crear.
Per fer-ho tornem al menú de “Wireless Config” i fem clic al subapartat “802.11g” i escrivim el nom que volem que tingui la connexió en el quadre assenyalat.

Guardem els canvis i ja tenim configurat el nostre propi Wireless Access Point!!


Fran Arjona

arjonatf@santfeliu.cat
Técnic en Sistemes Microinformàtics