divendres, 14 de novembre de 2008

Com fer un bon projecte amb Joomla


Per Fer un bon projecte a Joomla, has de tenir o ser un bon dissenyador/ra, has de tenir una bona organització i heu de tenir el projecte ben plantejat perquè sinó ja començareu malament des de el principi, el dissenyador/ra ha de fer un bon disseny del que vol el client, una vegada a fet el disseny li ensenya al client i si li agrada el projecte ja pot tirar capa endavant, sinó haurà d'anar retocant fins que li agradi al client.

Una vegada el projecte a tirat cap a endavant el dissenyador/ra a de donar-li el disseny al maquetador que és qui estructura la pàgina web amb Joomla, quan va avançant el maquetador ha d'anar ensenyant-li al dissenyador com va quedant per que doni el vist i plau, i si es te que canviar una alguna cosa abans d'anar avançant més i haver de rectificar molta feina feta, ja que és temps perdut, una vegada el maquetador acaba la pàgina, l'ha de revisar el dissenyador i si esta bé s'entrega al client.


Jónathan Tejero Sánchez

StingerSnake@gmail.com