dijous, 16 d’octubre de 2008

SOU EDUCATS?

La pregunta formulada d’una altra manera seria: sou informacionalment cultes i podreu formar a persones en la cultura de la informació?

A banda del concepte d’alfabetització digital heu de conèixer també el d’alfabetització informacional, dos conceptes relacionats:

L'alfabetització informacional parla d’habilitats per a la utilització d’eines informacionals i documentals, accés i explotació de fonts primàries d’informació, etc. En altres paraules, saber localitzar i utilitzar la informació necessària per a la resolució de problemes i la presa de decisions amb eficàcia i eficiència. Qui millor ho va explicar va ser l’autor Meadow al 1998 quan assenyalava que, perquè en el món digital que s'apropa una persona pugui ser considerada "educada", haurà de disposar del següent:

Cultura literal: capacitat per llegir i entendre un text escrit i per escriure un text que resulti comprensible.
Cultura numèrica: capacitat per llegir i entendre continguts numèrics (com xifres, quadres, etc.) i simbòlics (com fórmules simples).
Cultura informàtica: capacitat per usar les aplicacions elementals d'un ordinador (tenint en compte que el que es considera elemental va augmentant
de complexitat amb el temps).
Cultura gràfica: capacitat per entendre i produir informació presentada en forma gràfica.
Cultura informacional (pròpiament dita): capacitat per buscar, manejar, avaluar i aplicar informació en general

Aquestes són les habilitats informacionals que aquesta societat de la informació i el coneixement, o sigui la nostra, ens demanda...

Sou doncs informacionalment competents? Podeu formar a persones per interactuar informacionalment amb el seu entorn i potencials fonts d’informació ???