dijous, 16 d’octubre de 2008

Els Punt TIC

La Xarxa Punt TIC és una xarxa única, integrada per diferents centres, espais i punts que tenen en comú la posada a disposició de la ciutadanía que els envolta, d'un equipament i del personal necessari per accedir a les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) i dinamitzar el seu entorn. Té per objectius principals la cohesió digital i l’equilibri territorial de Catalunya en la societat del coneixement.
Aquests espais són centres de referència territorial pel que fa a la societat del coneixement i són espais integradors que potencien la dinamització comunitària i/o empresarial del territori.

La missió de la Xarxa Punt TIC:


Existeix una doble missió: oferir un punt d'accés a les TIC obert a tothom, que dinamitzi el seu entorn, d'una banda, i d'una altra, detectar les necessitats socials i empresarials del territori, per promoure l'adquisició del coneixement i la divulgació dels avantatges de l'ús de les TIC entre la ciutadania, administracions locals i empreses.
Les institucions que participen de la xarxa conflueixen en la voluntat de treballar al voltant de dos eixos fonamentals:


*El foment de les tecnologies en la ciutadania i en el teixit socioeconòmic de Catalunya.

*La millora de la qualitat de vida i l'autonomia de tots els ciutadans i ciutadanes del nostre país.

Els Punt TIC:

Un Punt TIC és un espai per on es mouen moltes persones com tú, que mitjançant l'eina de l'ordinador, aprenen, es diverteixen, s'informen, participen...

Què és un Punt TIC?

En aquest apartat podràs conèixer de més a prop què és un Punt TIC, quines activitats s'hi poden fer i moltes informacions que et seran d'utilitat.

El Punt TIC és un espai orientat al desenvolupament de processos integrals d'alfabetització digital i d'accés a les noves tecnologies, dotat d'equipament informàtic i ajuda personalitzada.
És el lloc on les persones usuàries realitzen accions per a la seva capacitació tecnològica, desenvolupant així les habilitats, destreses i coneixements útils per incorporar-se a la societat de la informació i superar la fractura digital.

Els Punt TIC són telecentres, és a dir, espais habilitats per acollir ordinadors, perifèrics i programari, que amb el suport d'una o vàries persones, faciliten a la ciutadania l'accés a la societat de la informació (definició de telecentre a la
Viquipèdia).

Des d'un Punt TIC es pot realitzar una cerca a Internet o disposar d'un servei de correu electrònic, fer servir equips informàtics, rebre formació sobre l'ús d'un ordinador, cercar i avaluar informacions, realitzar tràmits administratius i consultar el compte corrent, entre altres coses.Es calcula que hi ha més de 4.000 telecentres a tot l'Estat espanyol, d' entre els quals, uns 500 aproximadament pertanyen a la Xarxa Punt TIC.

Qui pot anar a un Punt TIC?

Un Punt TIC és un local d'accés públic obert a tothom, a qualsevol ciutadà, empresa, col·lectiu, professional, administració local, etc. que manifesti la seva voluntat i/o necessitat d'accedir als recursos que la Xarxa Punt TIC els ofereix, amb caràcter general, i de forma prioritària, a aquells col·lectius socials o empresarials amb més dificultats d'accés a la societat de la informació.

Parlem d'adults, gent gran, nens i nenes, gent jove, gent immigrada, gent autòctona, estudiants, persones a l'atur, mestresses de casa, membres de l'associació de veïns del barri, persones que fan teletreball, gent amb algun tipus de discapacitat, turistes i un llarg etcètera, en funció de la ubicació del telecentre.

Què hi ha a un Punt TIC?

Al Punt TIC hi ha una sala amb ordinadors connectats en xarxa amb accés a Internet i impressores que disposen de programari actualitzat. També, la majoria tenen altres serveis i utilitats, com ara escàner o càmera web.

Què puc fer en un Punt TIC?

*Cursos de formació i d'iniciació a la informàtica.

*Cursos i tallers de moltes temàtiques relacionades amb els ordinadors (tractament d'imatge, navegació per Internet, pàgines web...).

*Activitats d'autoformació.

*Participar en els projectes comunitaris del barri que es facin des del telecentre.

*Conèixer moltes persones que vindran a aprendre al punt.

*Fer els treballs de l'escola o la universitat.

*Usar els equips i recursos per a la gestió pròpia de la teva entitat (per exemple, aprendre a fer una base de dades).

*Informar-te de la cerca de feina per Internet.

*Accés lliure per utilitzar lliurement l'ordinador en els horaris disponibles.

Hi haurà algú que m'ajudi?

A cada Punt TIC hi ha un dinamitzador o dinamitzadora que és qui acompanya les persones que van al telecentre. El personal dinamitzador és una figura fonamental per al bon funcionament del punt.La persona dinamitzadora és qui informa dels cursos i qui acompanya els usuaris i les usuàries, donant atenció diferenciada a cada participant. També planifica les activitats, organitza els cursos, dóna formació, manté l'equipament, etc.

A vosaltres, com a possibles dinamitzadors i dinamitzadores us vindrà molt bé conèixer aquesta secció del web: cercador dels punts TIC,
http://beta.punttic.cat/cercador_punttic (aquest és el vostre mercat laboral...)

Altres recursos interessants:

Són grans protagonistes de la xarxa Punt TIC:

*El foment de l'equilibri territorial i el foment de l'ús econòmic de les TIC.

*La lluita contra l'exclusió social.

*L'aposta pel programari lliure

+ informació

Què és el portal PuntTIC.cat?

És l'espai virtual genèric de la xarxa. Aquest espai compleix una doble finalitat:

*Cap a la ciutadania

*Cap al personal dinamitzador dels Punt TIC

+ informació