divendres, 17 d’octubre de 2008

Com instal·lar Ubuntu

COM INSTAL·LAR UBUNTU AL TEU ORDINADOR :

Es tracta d'un procediment bastant automatitzat i que per tant requereix poca intervenció per part de l'usuari. Pot instal·lar Ubuntu com únic sistema o juntament amb altres sistemes operatius (per exemple, una o diverses versions de Windows). Quan l'ordinador arrenqui podrà triar quin sistema vol executar en aquest moment.

Per a ser instal·lat Ubuntu necessita estar executant-se des del Cdrom, de manera que el primer que farem serà iniciar el sistema amb el CD de Ubuntu i esperar que aquest es carregui completament i ens trobem en l'escriptori.Amb Ubuntu executant-se en Live-CD localitzarem l'accés directe situat en l'escriptori etiquetat com Install. Prement dues vegades sobre ell amb el botó esquerre llançarem l'assistent d'instal·lació.


El procés d'instal·lació es realitza en 6 etapes o passos. En les primeres 5 etapes se li demanarà que contesti a algunes preguntes. Una vegada recollida aquesta informació l'assistent iniciarà la 6 i última etapa que culminarà amb la instal·lació de Ubuntu en el seu sistema:

Etapa 1:

En aquesta primera etapa se li demana que seleccioni l'idioma a utilitzar durant el procés d'instal·lació. Aquest idioma serà també el predeterminat en el sistema una vegada instal·lat.

Etapa 2:


Ha d'indicar aquí quina és la seva ubicació. Aquest paràmetre s'utilitzarà per a ajustar la data i hora del sistema. Per a això situem el punter del ratolí en l'interior del mapa, adoptarà llavors forma de lupa, fes clic amb el botó esquerre a fi d'ampliar la zona triada. Una vegada ampliada tornem a fer clic a Madrid amb el botó esquerre del ratolí. Apareixerà llavors l'hora i data actuals. Alternativament pot seleccionar la seva ubicació en la llista desplegable "ciutat seleccionada". Si no està d'acord amb els ajustaments automàtics premi el botó "Establir data..." i seleccioni la data i hora desitjades. Una vegada fet això premi el botó "Endavant".Etapa 3:


Se'ns pregunta ara pel tipus de teclat del que disposem. Seleccionarem el teclat "Espanyol". Si volem assegurar-nos que el teclat triat és el correcte, situem el punter del ratolí en el camp "Pot escriure en aquest camp per a provar...", fem clic amb el botó esquerre del ratolí i vam provar a escriure alguns caràcters propis del teclat espanyol, per exemple la "ñ". Quan estigui segur d'haver seleccionat el teclat adequat premi "Endavant".

Etapa 4:

En aquesta etapa hem d'emplenar una sèrie de camps de text. En el primer escrivim el nostre nom i cognoms. A continuació se'ns demana amb quin nom volem iniciar sessió, és a dir, el nom d'usuari mitjançant el qual ens identificarem davant el sistema. No ha d'utilitzar caràcters especials tals com "ñ" o accents. Pari atenció al que escriu i si ho considera necessari apunti'l. Si més tard no recorda aquest nom no tindrà accés al sistema. Introduirem ara la contrasenya per a accedir al nostre compte. Hem de repetir-la per a evitar possibles errors al teclejar.

Etapa 5:

Hem de decidir ara com particionar el disc. Se li presenten diverses opcions, quina triar depèn del tipus d'instal·lació que anem a fer.
Esborrar el disc complet:Aquesta opció vindrà seguida per una descripció de la marca, model i grandària del seu disc dur. En l'exemple de la imatge pot llegir: "Maestro IDE (hda)- 60.0GB ST960821A", el que significa que el disc en el qual es va a fer la instal·lació està connectat al primer port IDE, configurat com mestre, que té una grandària de 60 GB i que és de la marca Seagate (ST) i model 960821A. En la majoria dels casos no haurà de preocupar-se d'aquests detalls ja que Ubuntu detectarà perfectament el seu disc dur. Si té més d'un disc trobarà més d'una entrada d'aquest tipus.

Marqui aquest opció si:

- Té un disc dur buit en el qual vol que Ubuntu sigui l'únic sistema operatiu.
- Té un disc dur amb dades però no li importa en absolut perdre'ls i vol que Ubuntu sigui l'únic sistema operatiu.


Una vegada marcada aquesta opció premi "Endavant".

Utilitzar l'espai lliure contigu més gran:

Aquesta opció únicament apareixerà si el seu disc disposa d'espai lliure sense particionar. Però atenció encara que el seu disc disposi d'espai lliure aquest podria no ser suficient per a instal·lar Ubuntu. L'instal·lador utilitzarà l'espai lliure sense particionar més gran que trobi, si és que té varis. Marqui aquesta opció si:


- Té un disc dur amb una o diverses particions que contenen un o diversos sistemes operatius o dades, però disposa d'espai lliure sense particionar. En aquest cas l'espai lliure ha de ser almenys de 3 GB encara que el recomanable és que siguin 5 GB, i fins i tot 10 Gb si vol tenir una gratificant experiència utilitzant Ubuntu.
- Vostè va configurar el disc tal com es va explicar en la secció "Preparar el disc per a instal·lar junts Ubuntu i Windows".Una vegada marcada aquesta opció premi "Endavant".
Editar manualment la taula de particions:

Aquesta opció és l'adequada si:


- Té instal·lat Windows en qualsevol de les seves versions, i tot els seus disc dur està ocupat, és a dir, no hi ha particions lliures. Aquesta és sens dubte la situació més freqüent si vostè va comprar el seu ordinador amb Windows preinstalado i no va configurar el disc d'acord amb la secció "Preparar el disc per a instal·lar junts Ubuntu i Windows"
- Desitja realitzar una partició del disc de manera experta.
Començarem pel primer cas:

El seu sistema Windows ocupa tot el disc i desitja, no obstant això, instal·lar també Ubuntu. En aquest cas necessitarem redimensionar la partició, és a dir, canviar la seva grandària per a deixar espai lliure sense particionar suficient per a Ubuntu. Per a això seleccioni l'opció "Editar manualment la taula de particions" i premi Endavant.


Observarem llavors a la pantalla "Preparar particions".


En la part inferior de la pantalla veurà una llista de les particions existents en el seu disc. Trobarà almenys una partició ntfs o fat (depenent de la versió de Windows instal·lada). S'indica aquí la grandària total de la partició, l'espai usat i l'espai lliure. El primer és comprovar si tenim espai suficient per a la instal·lació.

Una partició pot estar ocupant tot el disc dur però pot no estar completament ompli de dades. Miri sota la columna "lliure" i si troba que hi ha almenys 3 Gb llavors podem instal·lar Ubuntu. Tingui en compte que tot l'espai que li donem a Ubuntu ho restarem de la partició de Windows. Si la partició de Windows té únicament 3 Gib lliures al redimensionarla quedarà en la grandària justa per a les dades que ja conté, el que significa que no podrà escriure noves dades en ella.

El procediment per a redimensionar la partició és el següent:1. Faci clic amb el botó esquerre del ratolí sobre la partició ntfs o fat a fi de seleccionar-la. Veurà llavors com en la part superior de la pantalla apareix un esquema gràfic indicant la grandària total de la partició, l'espai usat i lliure.


2. A continuació fagi clic amb el botó dret del ratolí sobre la partició seleccionada. En el menú emergent trii "Redimensionar". O bé premi el botó "Redimensionar" situat en la part superior de la pantalla.


3. En la finestra emergent estableixi la nova grandària per a la partició. Per a això situï el punter del ratolí en la vora dreta de l'esquema gràfic de la part superior, veurà que adopta la forma d'una fletxa de dues puntes. Premi el botó esquerre del ratolí i sense deixar-lo arrosseguem el punter cap a l'esquerra. Veurà llavors com els indicadors numèrics de la part inferior de la finestra "Grandària nova" i "Espai lliure a continuació" van canviant. Deixa el clic del ratolí en el moment que "Espai lliure a continuació" indiqui almenys 3072 MB (el que equival a 3GB, segons la fórmula 1Gb=1024Mb) o la grandària desitjada d'acord amb les recomanacions de més amunt. No es preocupi si no aconsegueix la grandària exacta n'hi ha prou que marqui una mica més de 3072.

Si aquest procediment li resulta complicat pot utilitzar altre mètode. Vagi al camp "Grandària nova", veurà com després de l'indicador numèric existeix un petit quadre amb dues fletxes:
la fletxa que apunta cap amunt serveix per a augmentar la grandària de la partició; la que apunta cap avall per a disminuir-lo.

Faci clic en la data que apunta cap avall i mantingui-la premuda fins que l'indicador "Espai lliure a continuació" marqui almenys 3072.

Recordi que 3072 Mb és una grandària “mínima” per a la instal·lació, sigui generós i concedeixi més espai, sempre que el seu sistema l'hi permeti.Una vegada ens hem assegurat que la grandària de la partició és el correcte premem el botó "Redimensionar".


4. Fins ara no hem fet cap canvi en el nostre disc dur. L'operació de redimensionar ha quedat pendent, així ens ho indica l'assistent d'instal·lació en la llista situada cap al centre de la finestra.

Encara podem anul·lar els canvis i tornar a començar prement el botó "Desfer" :

Si el que volem és aplicar els canvis premem el botó "Endavant".


5. Apareixerà llavors una finestra de diàleg preguntant-nos si estem segurs de voler executar les operacions pendents. És la nostra última oportunitat de tornar enrere. Si volem seguir endavant amb el procés premem el botó "Aplicar".

Comença així la tasca de redimensionat de la partició.


6. Una vegada finalitzat el procés l'assistent ens mostra la finestra "Preparar punts de muntatge"


En aquest moment el més senzill és regressar a la pantalla "Preparar espai del disc", seleccionar l'opció "Utilitzar l'espai lliure contigu més gran" i deixar que l'assistent s'ocupi automàticament de crear les particions necessàries. Per a això premi el botó "Enrere" tantes vegades com sigui necessari. Una vegada allí premi "Endavant" per a continuar amb la instal·lació.

AVANTATGES D'UBUNTU :

-És de programari lliure.
-No necessita cap licència.
-És de codi obert , és a dir, es pot modificar.
-Està en català, i molts idiomes més.
-NO entren virus.

-Conté tots els programes d'ofimàtica.
-etc...

Aquí os deixo un enllaç, on podreu trobar tot sobre ubuntu : Instal·lació, Software lliure, archius, administració, inetrnet, ofimàtica... clica aquí.

Marc Bonavila Soriano

Dinamitzador Digital

bonistkore@gmail.com