divendres, 23 d’abril de 2010

Avui, parlem de llibres...

El Ministeri de Cultura ha publicat un informe sobre el llibre electrònic. El text es basa en una recopilació d'una serie d'estudis on s'analitza l'impacte de l'e-book en el sector del llibre.


Al informe tenen cabuda les opinions sobre les implicacipons de l'edició digital per part dels experts del sector del llibre, com les biblioteques, els autors i raductors, el sector educatiu, etcètera.

Una de les conclusions a les quals s'arriba és la necessitat d'adaptar l'actual marc legal a l'entorn digital, i en l'optimisme que hi ha al sector per l'entrada del sector a l'edició electrònica.

Tant com autors com lectors, llibreters, distribuïdors i especialment editors estan afrontant aquest procés de canvi amb certa cautela i reticènc ia degut a dos factors: per una banda, la necessitat de readaptar el marc legal als nous requeriments de l'entorn digital, per una altra l'absència d'un model de negoci definitiu.

L'informe es pot descarregar de la pàgina web del Observatori de la Lectura i el Llibre

A veure aquest Sant Jordi qui guanya... si el llibre tradicional o el llibre electrònic.

Lidia Gómez Romero
Dinamitzadora Digital Multimèdia

Cap comentari: