dimecres, 17 de març de 2010

WiMax

Que es Wimax:
(Worldwide Interoperability for Microwave Access)

Wimax permet eix la recepció de dades mediant microones i la transmissió mediant ones de radio.
Això facilita l’accés no tant sols en zones de població, sinó també en zones aïllades

En colombià a nivell estatal, la principal operadora de aquest sistema es “UNE Telecomunicacions “, però pròximament es sumaran mes empreses privades a oferir els serveis de la tecnologia sense fils

Wimax: Permet portar les comunicacions a nuclis de població relativament petits i aïllats amb uns costos relativament econòmics, nuclis a que els de telefonia tradicional (per cable) té un difícil accés

A més permet la formació de xarxes d'entorn, poden unir varies xarxes WiFi, mes econòmiques de implementar entre si.
Això, en definitiva, permet la creació de xarxes de malla, en les que es connecten dos punts d’accés mitjançant Wimax, i a continuació, mitjantçant aquests punts d’accés donar suport a una xarxa inal·làmbrica (protocol 802.11)

L’estàndard més utilitzat és el 802.16, amb les sever respectives variants. Aquest Standard esta regulat per el Wimax Fòrum, associació sense ànim de lucre, encarregat del desenvolupament i control de la compatibilitat i interoperatibilitat dels diferents elements que intervenen en aquesta tecnologia (antenes, enrutadors, receptors...)

Fins el moment, les variants de aquest estàndard son les següents :

802.16 (2002) Utilitza espectre llicenciat en el rang de 10 a 66 GHz, necessita línia de visió directa amb una capacitat de fins a 134 Mbps en distancies de 3,22 a 8.05 kilòmetres. Suporta qualitat de serveis (QoS)


802.16a (2003)Ampliació del estàndard 802.16 a bandes de 2 a 11GHz, amb sistemes NLOS i LOS i protocols PTP i PTMP

802.16b (2003)Delimita les xarxes de àrea metropolitana inal·làmbriques en freqüències fins 10 a 60GHz

802.16c (2003)Ampliació del estàndard 802.16 per definir les característiques i especificacions en la banda de 10 fins a 66GHz

802.16d (juny de 2004)Revisió del 802.16 i 802.16a per afegir els perfils aprovats per el Wimax Fòrum, aprovat com 802.16-2004 (la ultima versió del estàndard )

802.16e (desembre de 2005)Extensió del 802.16 que inclou la connexió de banda ample nòmada per a elements portables (ordinadors portàtils, PDA,mòbils ....)

En la actualitat estan vigents la 802.16d, pertany a les connexions Wimax fixes i la 802.16e,que regula les connexions Wimax mòbils

Característiques principals de Wimax

-Capa MAC amb suport de múltiples especificacions físiques (PHY)
-Distancies de fins a 50 kilòmetres (teòrica)
-Velocitat de fins a 70 MBPs
-Facilitats per afegir mes canals
-Ample de banda configurables
-Suport natiu per qualitat de servei(QoS)

El suport natiu per a QoS consisteix en una reserva (quan es necessita) de ample de banda per a una aplicació determinada i es imprescindible per VoIP o certes aplicacions multimèdia, per exemple

En la practica, actualment les xarxes WiMax es divideixen en dos:

També es utilitzada per a donar servei de xarxa a empresas (ja he esmentat a Iber banda en aquest camp), ja que són xarxes més ràpides, segures i estables que les xarxes normals de connexió sense fil (xarxes Wifi) i, si es tracta de xarxes privades, molt més econòmiques (dintre que no són gens barates) que la creació d'una xarxa de cable o fibra.

Jordi Rielo López
Técnic Microinformàtic

Cap comentari: