dimarts, 16 de març de 2010

Pandora Fms vs Nagios

Aquests programes de monitoratge de xarxes de codi obert, que vigilen el rendiment dels equips (maquinari) i serveis (programari). Però quin és millor? O el mes efectiu?

El Pandora Fms pot detectar si una interfície de xarxa ha caigut, un atac de “defacement” (es quan es trenca la seguretat d'una web) en una web, o una perduda de memòria en algun servidor i tot això de manera gràfica.El Nagios monitoriza els serveis d'una xarxa (SMTP, POP3, HTTP, SNMP...), i també com el Pandora els recursos del maquinari (processador, discs durs, memòries, etc...), però a diferència del Pandora té la possibilitat de programar plugins específics per a nous sistemes.


Cap destacar que tant el Nagios com el Pandora Fms compleixen amb la seva funció, que és la de monitorizar sistemes. Empreses multinacionals com Telefònica (Pandora fms) i Teradata Corporation (Nagios) utilitzen aquests programes.


Moisés Carmelo Becerra B.
Tècnic Microinformàtic.

Cap comentari: