dimecres, 10 de febrer de 2010

Història de la informàtica (segona part)

Tercera generació (1965 – 1971)

Les computadores de la tercera generació van sorgir amb el desarrollament dels circuits integrats (pastilles de silici) en les quals es coloquen mils de components electrònics, en una integració en miniatura. Les computadores novament es van fer més petites, més ràpides,desprenien menys calor i eren energèticament més eficients.

1967. Els primers programes exitosos de escacs van ser desenvolupats per Richard Greenblatt en el MIT.
També es inventat el diskette (disc flexible) a IBM per David Noble, sota la direcció d'Alan Shugart.

L'any 1968 Robert Noyce i Gordon Moore funden la corporació Intel.

El 1969 neix el sistema operatiu UNICS en els laboratoris Bell de AT&T per un grup de traballadors de dit laboratori, entre els que es troben Ken Thompson, Dennis Ritchie i Douglas Mcllroy.

L'any 1970

- el sistema UNICS, es renombrat com Unix.

- El primer cable de fibra óptica va ser comercialment produit per Corning Glass Works, Inc.

- Es publica el primer model de base de dades relacional, per E.F. Codd.

- Brinch Hansen utilitza per primer cop la comunicació interprocesos en el sistema RC 400.

- Intel crea la primera memòria dinàmica RAM. Se la va nomenar 1103 i tenía una capacitat de 1024 bits (1Kbits).

El 1971
- Es presenta el primer processador comercial i a la vegada el primer xip microprocessador, el Intel 4004.

- Ray Tomlinson crea el primer programa per enviar correu electrònic, com conseqüència, la arroba es fa servir per primer cop amb fins informàtics.

- Un grup d'investigadors del MIT van presentar la proposta del primer "Protocol per la transmisió d'arxiuos a Internet" (FTP).

Quarta generació (1972 – 1981)

Dos millores a la tecnología de les computadores marquen l'inici de la quarta generació: el reemplaç de les memòries amb nuclis magnètics, per les de xips de silici i la col·locació de molts més components en un xip. El tamany reduit del microprocessador i de xips va fer possible la creació de les computadores personals (PC).

L'any 1972

- apareixen els disquets de 5 1/4 pulgades.

- Es reconeix el primer virus informàtic, creat per Robert Thomas Morris. Va atacar a una màquina IBM Serie 360 i va ser anomenat Creeper.

- Ken Thompson i Dennis M. Ritchie crean el llenguatge de programació C als Laboratoris Bell.
disquet de 5 1/4 pulgades

El 1974 es crea el sistema Ethernet per enllaçar a través d'un cable únic a les computadores d'una xarxa local (LAN).

Al mateix 1974 Gary Kildall crea el sistema operatiu CP/M, en base al qual es desenvolupa posteriorment, de manera polèmica, MS-DOS.

El Gener de l'any 1975 la revista Popular Electronics fa el llançament del Altair 8800, el primer microcomputador personal.
Es funda l'empresa Microsoft.
Altair 8800

L'any 1976 es funda l'empresa Apple.
Al 1979 apareix el joc Pacman creat per Toru Iwatani de l'empresa Namco.Oriol Sanmiguel Pérez
Tècnic Microinformàtic

Cap comentari: