dilluns, 4 de gener de 2010

Serveis de windows


El administrador de tasques mostra la informació a sobre del rendiment de l'equip i dels programes i processos que s'executen.

En l'ordinador es pot utilitzar el administrador de tasques per iniciar programes, iniciar o finalitzar processos i veure una presentació dinàmica del rendiment de l'equip.


Com iniciar el administrador de tasques

Per iniciar el administrador de tasques, tenim que fer les accions següents:

Presioni CTRL+ALT+SUPR i faci clic en administrador de tasques o bé

Pressioni CTRL+MAYUS+ESC

Si no funciona faci clic en el botó secundari en una area buida de la barra de tasques i després faci clic en administrador de tasques.


Com sortir, canviar o iniciar un programa?

La pestanya d'aplicacions mostra el estat de els programes que s'estan executant en el equip

Per sortir, canviar o iniciar un programa , segueixi aquests pasos:


1- Fes clic en la pestanya aplicacions

2- Realitzar una de les següents accions dependent de l'acció que es desitgi realitzar


Sortir de un programa.

Per tancar un programa fes clic en el programa que desitgi tancar i a continuació finalitzar tasca

Nota: al sortir del programa de aquesta manera es perdran les dades de el programa.


Canvia a altre programa:

Per canviar a altre programa, faci clic en el programa al que desitgi canviar a continuació fes clic en pasar a

Inicia un programa

Per inicia un programa faci clic en Tarea nueva en el quadre de diàleg Crea una tarea nueva

Faci clic en examinar cerqui i selecione el programa que desitji i fem clic en abrir i continuació faci clic en aceptar.

1- Fem clic en la fitxa de processos

2- Realitzi una de les accions següents dependent de l'acció que desitgi realitzar:

*Si desitja finalitzar un únic proces fem clic en el proces que desitja finalitzar a continuació fem clic en terminar proceso

o bé

si desitja finalitzar un proces i tots els processos relacionats directe o indirectament amb el, fem clic en el botó secundari en el proces que desitgem finalitzar i a continuació cliquem en finalitzar l'arbre de processos.


Com supervisar el rendiment de l´equip

Fem clic en la fitxa rendimiento per veure una representació dinàmica del rendiment de l'equip incloent les mesures següents:


-1 Gràfics per al ús de cpu i de memòria

-2 El número total de identificadors de processos i processos que s'estan executant

-3 El número total de kilobytes (KB) utilitzats per la memòria física del nucli i de confirmació

processos importants:

Que es svchost.exe?

El arxiu svchost.exe es troba en la carpeta c:\WINDOWS\System32\svchost.exe en windows xp i c:\WINT\System32\svchost.exe en windows 2000

Quan s'inicia svchost.exe, comprova la part de serveis del registre per el·laborar la llista de serveis que necessita carregar. Es pot executar diverses instàncies de svchost.exe alhora. Cada sessió de svchost.exe pot contenir un conjunt de serveis per que es puguin executar serveis autònoms en funció de com i quan s'inicia svchost.exe aquest permeten un control millor i una depuració mes senzillaQue es explorer.exe?

Arxiu i proces bàsic i fonamental en el sistema operatiu de windows que s'encarrega de administrar la part visual del sistema (la interfície gràfica) com el menú inici, la barra de tasques, l'escriptori etc..


Aquest proces es fonamental en el sistema i sol ser el que més missatges de errors presenta.Moltes vegades al tancar-lo després d'un error, es torna a carregar correctament.


Jordi Rielo Lopez

Tècnic microinformàtic

Cap comentari: