divendres, 2 d’octubre de 2009

Introducció a Moodle

Moodle Modular Object Oriented Dynamic Learning Enviorment
Entorn d'aprendentatge modular dinàmic i orientat a objectes.

Moodle es un entorn de formació en Internet, denominat per les sigles LMS (Learning Management System - Sistema de Gestió d'aprenentatge, o plataformes de teleformació).
El principal rang característic d'aquests entorns o aplicacions, es que permetent gestionar i desenvolupar un procés de ensenyament - aprenentatge a traves d'Internet.


Inicialment Moodle neix com un Lms, la primera versió es del 2002 a Australia amb l'objectiu inicial d'aprofitar les avantatges del codi obert per superar les restriccions d'ordre econòmic dels EVA comercials.To moodle Fer moodle

Dinamitzadora Digital Multimèdia
Montse AlarcónCap comentari: