dilluns, 19 d’octubre de 2009

Hot Potatoes i JClic


Què és Hot Potatoes?
Hot Potatoes és un conjunt de sis eines desenvolupades per la Universitat de Victòria, que permet elaborar diferents tipus de test interactius basats en pàgines Web. La interactivitat dels exercicis s'aconsegueix mitjançant Javascript, i les pàgines Web funcionaran amb les versions 3 i superiors de Netscape Navigator i Internet Explorer, tant en plataformes Windows com Macintosh. Encara que els exercicis s'elaboren utilitzant Javascript, no es necessita saber gens sobre Javascript per a poder utilitzar aquestes aplicacions. Tot el que es necessita és introduir les dades ( textos, preguntes, respostes etc ) i el programa s'encarregarà de generar les pàgines Web. Posteriorment es poden publicar aquestes pàgines en un servidor Web.


Instal·lació:

El fitxer que vam descarregar ve comprimit. Hem de descomprimir-lo utilitzant WinZip i procedir a la instal·lació del programa, executant Setup.

Exercicis que es poden crear con Hot Potatoes:

JQuiz: Preguntes que es responen en un quadre de text.


JMix: Exercicis d'ordenar frases

JCros: Mots encreuats

JMatch: Exercicis d'associació

JCloze: Text amb buits en blanc.

The Masher. :Crea unitats enllaçades a partir de diferents exercicis, això és, elabora materials més complexos i per a usar aquesta eina és necessari tenir una clau de registre independent..


Què és Jclic?

JClic està format per un conjunt d'aplicacions informàtiques que serveixen per a realitzar diversos tipus d'activitats educatives: trencaclosques, associacions, exercicis de text, paraules creuades ... Les activitats no s'acostumen a presentar soles, sinó empaquetades en projectes.
Un projecte està format per un conjunt d'activitats i una o més seqüències, que indiquen l'ordre en quin s'han de mostrar. L'antecessor de JClic és Clic, una aplicació que des de 1992 ha estat utilitzada per educadors i educadores de diversos països com eina de creació d'activitats didàctiques per als seus alumnes. JClic està desenvolupat en la plataforma Java, és un projecte de codi obert i funciona en diversos entorns i sistemes operatius.


En les pàgines d'activitats de la zonaClic s'oferixen dues maneres d'accedir als projectes Jclic:

Visualitzar les activitats en un applet: Un applet és un objecte incrustat en una pàgina web. Els projectes que es veuen d'aquesta manera no queden emmagatzemats en el disc dur: JClic els descàrrega, els utilitza i finalment els esborra. Si el applet JClic no s'engega correctament cal comprovar la configuració del sistema Java de l'ordinador.

Instal·lar les activitats en l'ordinador :JClic té un assistent que permet descarregar les activitats i guardar-les en la biblioteca de projectes de l'ordinador. La biblioteca es crea la primera vegada que s'engega JClic, o quan s'intenta fer la primera instal·lació d'un projecte. Per a veure els projectes de la biblioteca serà necessari descarregar i instal·lar JClic. Com en el cas anterior, si l'instal·lador no s'engega és probable que sigui necessari comprovar la configuració del sistema Java de l'ordinador.

Característiques de JClic

El projecte JClic és una evolució del programa Clic 3.0, una eina per a la creació d'aplicacions didàctiques multimèdia amb més de 10 anys d'història. Al llarg d'aquest temps han estat molts els educadors i educadores que ho han utilitzat per a crear activitats interactives on es treballen aspectes procedimentals com diverses àrees del currículum, des d'educació infantil fins a secundària. Els objectius perseguits a l'iniciar el projecte serien:

Fer possible l'ús d'aplicacions educatives multimèdia "en línia", directament des d'Internet.

Mantenir la compatibilitat amb les aplicacions Clic 3.0 existents.


  • Fer possible el seu ús en diverses plataformes i sistemes operatius, com Windows, Linux, Solaris o Mac US X.

  • Utilitzar un format estàndard i obert per al magatzematge de les dades, amb la finalitat de fer-les transparents a altres aplicacions i facilitar la seva integració en bases de dades de recursos.

  • Ampliar l'àmbit de cooperació i intercanvi de materials entre escoles i educadors de diferents països i cultures, facilitant la traducció i adaptació tant del programa com de les activitats creades.

  • Recollir els suggeriments de millores i ampliacions que els usuaris heu anat enviant.

  • Fer possible que el programa pugui anar ampliant-se a partir del treball cooperatiu entre diversos equips de programació.

  • Crear un entorn de creació d'activitats més potent, senzill i intuïtiu, adaptant-lo a les característiques dels actuals entorns gràfics d'usuari.

Components

JClic està format per quatre aplicacions:
  • JClic applet: Un "applet" que permet incrustar les activitats JClic en una pàgina web.
  • JClic player : Un programa independent que una vegada instal·lat permet realitzar les activitats des del disc dur de l'ordinador (o des de la xarxa) sense que sigui necessari estar connectat a Internet.
  • JClic author: L'eina d'autor que permet crear, editar i publicar les activitats d'una manera més senzilla, visual i intuïtiva.
  • JClic reports: Un mòdul de recollida de dades i generació d'informes sobre els resultats de les activitats fetes pels alumnes.

Conclusió

Són programes molt similars quant al tipus d'aplicacions i d'activitats però JClic oferix un ventall més extens d'activitats i el seu ús pot resultar més fàcil que el corresponent a Hot Potatoes.En canvi Hot Potatoes transforma els exercicis en HTML i pots veure'l com si anés una pàgina Web.


Ana Belén Ruiz Fernández

Dinamitzadores digitals multimèdia

Cap comentari: