dijous, 16 de juliol de 2009

Certificat digital Id-Cat: La identitat digital dels ciutadans

L'idcat és la identitat digital avançada que assegura la integritat i la conficialitat de les transaccions electròniques, garantint la identitat dels ciutadans mitjançant una signatura electrònica.

El clauer idCAT és una memòria USB amb una zona criptogràfica segura per emmagatzemar el certificat idCATb. Amb aquest petit aparell es poden realitzar tràmits telemàtics amb diferents administracions i realitzar altres operacions, com signar correus, documents electrònics i formularis web. També té funció de memòria Usb de 128 Megabytes, per tal de transportar els fitxers que l'usuari vulgui.

Com obtenir L'idCat?

El claurer idCat es donarà als ciutadans de forma gratuïta en el moment de validar les seves dades personals a qualsevol entitat de registre idCAt (L'ajuntament...).
També es pot descarregar el programari idCat i les guies d'ús per a les diferents plataformes: Windows (2000, XP, Vista) , Linux i Mac.Més informació : http://www.idcat.net

Moisés Carmelo Becerra

Cap comentari: