dimecres, 19 de novembre de 2008

Roderic, un diposit digital inscrit en el moviment Open Acess

La creació d'aquest repositori institucional aprovat per el consell del Gobern de la universitat i presentat per el rector Francisco Tomas i el vicerrector de investigació, Esteban Morcillo, s'inscriu en el moviment Open Acess. Es tracta d'aprofitar les oportunitats d'Internet per la creació la preservació i la difusió del saber, rebutjar la reducció del coneixement a simple mercaderia o be privat,i reclama la construcció de un domini public nou per al desarollament de una cultura lliure mitjançant la accessibilitat oberta.

Inicial ment, Roderic neix amb més de 4.000 documents, incorporant els materials digitals procedents de dos grans fonts de la universitat de valència. De un costat una seleció de mes de 500 tesis doctorals i d'altre una selecció de documents, conservats amb la universitat que es troba en domini public i els seus drets de reproducció està en mans d'aquesta institució, forma'n part d'una part important del patrimoni bibliogràfic valencià. En “somnis ” s'inclouen tots els incunables existents en la Universitat, la col·lecció completa de cartells de la guerra civil espanyola i una selecció d'obres impreses entre el segle XVI i el XVIII. En tots els casos se ha digitalitzat el document complet.
Roderic es troba ubicat en el servei de biblioteques i de documentació de la universitat de Valencia. Atingut al seu caràcter transversal, col·laboren en el desarollament del projecte, els serveis(informàtica,serveis jurídics, Taller d'audiovisuals, Publicacions, gabinet de premsa) i les estructures (Centre de formació i qualitat) implicats directament en la producció i la gestió de continguts. Els objectius digitals inclosos en Roderic s'emmagatzemen en un servidor del servei de informàtica, amb totes les mesures de seguretat per permetre una consulta lliure, rapida i gratuïta des de qualsevol lloc del mon i en qualsevol moment i a la vegada preservar la integritat d'aquestos documents de una forma permanent.

Moviment Open Acess

El moviment open acess va sorgir a començaments dels anys 90, expandint-se al mateix temps per Internet. Ha experimentat un salt qualitatiu en els ultims anys, mitjançant l'impuls aportat per les de declaracions de Budapest (2002), Bethesda (2003) i Berlin (2003). S'entén per open Acess el acess obert,immediat,permanent, i complet, a matèria digital científica i acadèmica, funda mentalment articles de investigació publicats, en revistes, a mes de continguts docents i el patrimoni cultural. En aquest sentit el consell del Gobern de la Universitat de València ha aprovat també la adhesió a la declaració de Berlin que estimula als investigadors i docents a publicar els seus treball de acord al paradigma del acess obert

Julio Bielsa

Tècnic Microinformàtic