dijous, 13 de novembre de 2008

Les dones i les Noves Tecnologies

Els homes són usuaris més regulars d'Internet que les dones a tots els països i grups d'edat.

Les diferències d'accés entre homes i dones es donen en totes les societats actuals. Sempre s'ha vist relacionada la informàtica com un tema per a "ells", ja sigui per motius culturals, socials fins i tot personals. És per això que volem trencar amb aquest estereotip i animar-les que s'interessin per aprendre.

Les exigències del món laboral els ha permès formar-se i sentir-se segures davant de les noves tecnologies. Avui en dia, les noves tecnologies estan sent imprescindibles en el moment d'enfrontar-nos a la vida laboral. Per exemple, la gran majoria de les empreses necessiten tenir un lloc on guardar les seves dades. On? En un ordinador. Per fer un curriculum vitae, ho hem de fer a l'ordinador. A totes les feines hi ha una gran demanda per trobar persones que tinguin fonaments informàtics. És per això que la dona s'està enfrontant a aquesta gran escletxa digital i lluitant per això.

Per al compliment d'objectius personals, en aquest cas parlant d'informàtica i parlant també d'avenços, sempre han de ser present les ganes que tenim per aconseguir l'objectiu, sumar-se al coneixement, l'interès, així com aplicar i utilitzar aquestes eina que són les noves tecnologies, no tenir por del desconegut sinó anar provant i anar investigant.

L'aportació que les dones estan fent a l'àmbit de la informàtica i a les noves tecnologies és més del que pensem.

Per exemple, els nens d'avui en dia tot ho busquen a través de l'ordinador: tasques, informació jocs, etc. Una mare (també un pare) sense saber utilitzar l'ordinador és impossible que pugui ajudar i col·laborar amb les tasques dels seus nens i saber que és el que fan amb l'ordinador, és impossible comunicar-se amb la resta del les persones si no saben utilitzar l'ordinador o sense tenir, almenys, el seu correu electrònic.

Posant el cas de les dones del Casal de la Dona, a elles les veig amb un gran avenç en aquest sentit (TIC), un progrés increïble, des del dia que vam començar fins a ara. Cada vegada venen més interessades en aprendre coses noves, amb motivació, entusiasmades; no es queden enrere per a res, al contrari, sempre estan amb ganes d'escoltar, aprendre, i aplicar totes les matèries que ja han après.

Una salutació a totes elles i a totes les dones TIC.

Aquí deixo uns enllaços de pàgines especialment dedicada a les dones i les noves tecnologies.Enllaços: