dimecres, 12 de novembre de 2008

La generació Google i les seves competències informacionals

Avui toca reflexionar sobre la Generació Google, també anomenada "Generació Why", “Millenials", "Internet Generation", “Digital natives”, “iGeneration”, etc.
No es la primera vegada que parlem del tema:Joves i noves tecnologies: III Setmana Jove
Nadius digitals, per què som diferents?


Segons un estudi recent de la British Library, de febrer de 2008, sobre la Generació Google i el seu comportament informacional, es pot concloure que algunes de les característiques dels joves d'aquesta generació, nascuts desprès de l'any 1993 (altres fonts amplien aquesta generació als nascuts des de 1983), són les següents:

· Més competents tecnològicament
· Preferència per sistemes interactius com Internet en comptes d'altres mitjans com la tele o la premsa
· Preferència pel missatge escrit en comptes del diàleg
· Utilitzen la multitarea en molts àmbits de la seva vida
· Preferència per la informació visual a la textual
· Tolerància cero al retard en l'obtenció de la informació
· Reconeixement de l'autoritat entre iguals més aviat que d'altres fonts oficials (el “colega”)
· Generació del “cortar i pegar
· Aprenen la informàtica, per experimentació, equivocant-se
· Pensen que tot està a la web
· No respecten la propietat intel·lectual
· El 90% comença la búsqueda d'informació amb un motor de cerca
· Lectura horitzontal i ràpida (superficial) més aviat que vertical


L'estudi aborda temes claus en els processos actuals d'aprenentatge i desvincula les evidents competències tecnològiques i digitals dels joves de les competències informacionals, que no estan ni de lluny en línia amb les anteriors:

· Els joves dediquen poc temps a l'avaluació de la informació, seguint criteris de rellevància, precisió o autoritat.
· Tenen dificultat per desenvolupar estratègies de cerca eficaç d'informació
· Tenen dificultat per avaluar la informació trobada i realitzen una lectura supèrflua dels continguts.
· No existeix una adequada transferència d'habilitats i actituds respecte a la alfabetització informacional entre professors i alumnes.Podem treure alguna conclusió de tot això?

.
Sí, que encara queda molta feina a fer. També a la Casa d’Oficis.

Per què?

.
A mesura que canvia l'entorn informacional, canvien els processos de treball i d'investigació: explosió de continguts digitals, treball col·laboratiu, formes virtuals de publicació, etc.

.
Les competències informacionals esdevenen més necessàries que mai, especialment si es vol aprofitar els beneficis d'una societat de la informació.

.
Aquestes competències , per tal que siguin correctament interioritzades, han de ser inculcades ja als primers anys formatius i es requereix l'acció concertada de diferents estaments de la nostra societat per aconseguir-ho.

L'estudi el podeu trobar a :

http://www.um.es/ojs/index.php/analesdoc/article/viewFile/24921/24221